Skip to main content

Subprogramul Bilateral/Multilateral

Programul Cooperare europeană și internațională

Loading

Apeluri

Proiecte bilaterale România – Franța din cadrul Programului de Acțiuni Integrate Brâncuși

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Cooperare europeană și internațională

Subprogramul Bilateral/Multilateral

Status

Inactiv

Data deschiderii

07 februarie 2024

Buget apel

600.000 RON

Proiecte de colaborare cu Republica Moldova

Program de finanţare

Subprogramul Bilateral/Multilateral

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 iulie 2023

Buget apel

3.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Proiecte de mobilitate

Program de finanţare

Subprogramul Bilateral/Multilateral

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Inactiv

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Scop

Susținerea colaboràrilor în CDI între organizațiile din România și cele din țările cu care România încheie acorduri de cooperare științifică și tehnologică, alături de care lansează apeluri tematice comune.

Tipuri de proiecte

Scop: Consolidarea cooperării științifice între România și țările partenere, prin finanțarea bilaterală a mobilității cercetătorilor din aceste țări.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea de parteneriate internaționale;
  • Creșterea numărului de cercetători/organizații implicate în colaborări internaționale;
  • Intensificarea participării României la programul cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene, la inițiative și cadre de cooperare europene, la programe de cooperare bilaterale și multilaterale.

Durata unui proiect este de maximum 24 de luni.

Bugetul alocat pentru anul 2023 este de 1.000.000 lei. Pentru anii bugetari următori anului 2023, bugetul este stabilit în funcție de alocările bugetare stabilite de MCID cu această destinație.

Bugetul alocat pentru fiecare competiție este aprobat de către MCID.

Scop: Finanțarea de proiecte complexe de cercetare comune bilaterale/multilaterale, realizate de cercetătorii din România în parteneriat cu cercetători din alte țări, având un subiect comun de cercetare, consolidarea colaborărilor și a rețelelor de cercetare.
În acest sens, se va urmări, în limitele legislației incidente, implementarea modelului Lead Agency Procedure (LAP), folosit pe scară largă la nivel european, care presupune încheierea de memorandumuri de înțelegere între agenții de finanțare partenere, privind administrarea unilaterală și recunoașterea reciprocă a procedurilor de evaluare și a rezultatelor obținute în urma procesului de evaluare.
Fiecare agenție de finanțare implicată va sprijini financiar participarea echipelor de cercetare din țara respectivă.

Scop: Finanțarea de proiecte care să asigure accesul și utilizarea infrastructurilor de cercetare existente în România, de către cercetători din Republica Moldova, în inițiative comune de cercetare. Se va extinde colaborarea bilaterală atât la nivel de mobilitate cercetători, cât și în proiecte și proiecte complexe de cercetare, dezvoltare și inovare. Se va stabili un program de colaborare care să asigure transferul de cunoaștere și dezvoltarea capacității de management al cercetării, inovării și al transferului de cunoaștere atât pentru universități, cât și la nivel de sistem, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii informatice de suport.

Obiective specifice
a) Realizarea de proiecte de cercetare – dezvoltare comune care să valorifice potențialul de expertiză/excelență al cercetătorilor din România și Republica Moldova, ce necesită acces la infrastructurile de cercetare existente în România;
b) Formarea tinerei generații de cercetători care își desfășoară activitatea științifică în instituțiile de cercetare din Republica Moldova prin consolidarea pozițiilor profesionale și avansarea în carieră;
c) Mobilitatea cercetătorilor din cele două țări pentru schimb de bune practici și transfer de cunoaștere;
d) Identificarea complementarității între infrastructurile de cercetare existente în România și Republica Moldova și colaborare în utilizarea acestora, inclusiv colaborarea pentru a participa în comun la platformele internaționale de cercetare, în special cele din ESFRI.

Durata unui proiect este de maximum 24 de luni.

Bugetul alocat pentru anul 2023 este de 3.000.000 lei. Pentru anii bugetari următori anului 2023, bugetul este stabilit în funcție de alocările bugetare stabilite de MCID cu această destinație.
Finanțarea de la bugetul de stat acordată pentru un proiect este de:
• 500.000 lei – pentru un consorțiu format din o organizație de cercetare din România (250.000 lei) și o organizație de cercetare din Republica Moldova (250.000 lei);
• 750.000 lei – pentru un consorțiu format din o organizație de cercetare din România (300.000 lei) și două organizații de cercetare din Republica Moldova (225.000 lei/organizație);
• 1.025.000 lei – pentru un consorțiu format din o organizație de cercetare din România (350.000 lei) și trei organizații de cercetare din Republica Moldova (225.000 lei/organizație).

Scop: Implementarea unor agende de cercetare comune cu țări care participă la Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și Strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră, precum și cu țări terțe care participă la politica Uniunii Europene de vecinătate, respectiv Republica Moldova, țările din Balcanii de Vest și alte țări, cu care există/se incheie acorduri de cooperare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent