Skip to main content

Programul Cooperare europeană și internațională

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Parteneriate si misiuni europene (parteneriate instituționalizate și co-finanțate)[2024]

Program de finanţare

Programul Cooperare europeană și internațională

Subprogramul Orizont Europa

Status

Activ

Data deschiderii

22 februarie 2024

Buget apel

48.000.000 RON

Proiecte bilaterale România – Franța din cadrul Programului de Acțiuni Integrate Brâncuși

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Cooperare europeană și internațională

Subprogramul Bilateral/Multilateral

Status

Inactiv

Data deschiderii

07 februarie 2024

Buget apel

600.000 RON

Proiecte Eureka [2024]

Program de finanţare

Programul Cooperare europeană și internațională

Subprogramul Inițiative europene și internaționale

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Activ

Data deschiderii

04 ianuarie 2024

Buget apel

6.000.000 RON

Descriere program

Scop

Consolidarea integrării europene și internaționale a sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și creșterea competitivității sale în plan internațional, prin stimularea participării la programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene, la cadre de cooperare și inițiative europene, precum și prin cooperare bilaterală/multilaterală în domeniul cercetării și inovàrii.

Obiectivele programului

a) consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea participării la programul cadru de cercetare al Uniunii Europene, inițiative și cadre de cooperare europene, programe de cooperare bilaterale și multilaterale;
b) sprijinirea participării României la parteneriatele și misiunile europene din cadrul programului Orizont Europa, inclusiv la parteneriate care continuă colaborările ERA-NET Cofund, la inițiativele comune de programare (JPI), la parteneriatele europene pentru inovare (EIP), precum și la alte inițiative din cadrul programului Orizont Europa;
c) sprijinirea participării României la programe, organizații și convenții europene și internaționale bilaterale/multilaterale;
d) sprijinirea finanțării proiectelor care au primit “Marca (Certificat) de excelență” în acțiunile Programului Orizont Europa;
e) stimularea participării și susținerea reprezentării României în organizații, programe și inițiative internaționale de cercetare și a rețelei punctelor naționale de contact pentru Programul Orizont Europa;
f) cunoașterea, la nivel național, a orientărilor și politicilor internaționale din domeniul CDI;
g) creșterea calității propunerilor de proiecte cu participanți români, în cadrul acțiunilor Programului cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene, precum și a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont Europa.

Indicatori de rezultat

a) număr de proiecte finanțate în Programul Orizont Europa cu participare din România, din care număr de proiecte cu coordonatori organizații din România;

b) număr de participări în proiecte câștigate în Programul Orizont Europa;

c) număr de proiecte finanțate/Valoare finanțare/Număr de beneficiari ai Mărcii de excelență;

d) sume atrase din Programul Orizont Europa;

e) valoare cofinanțare acordată de Comisia Europeană pentru implementarea proiectelor europene;

f) valoare finanțare complementară pentru participare la Programul Orizont Europa;

g) valoarea investițiilor private mobilizate în colaborările europene și internaționale;

h) număr de cercetători/organizații unice implicate în colaborări transnaționale;

i) număr de legături de colaborare create la nivelul proiectelor internaționale în care participă România;

j) număr de proiecte finanțate în colaborări bilaterale/multilaterale, dintre care proiecte complexe de cercetare;

k) număr de lucrări științifice în coautorat internațional indexate în Web of Science/Scopus sau în alte baze de date specifice anumitor domenii de cercetare, din care în regim de acces liber;

l) cărți şi capitole de cărți publicate la edituri de prestigiu din străinătate, pentru domenii relevante;

m) cereri de brevete/brevete internaționale depuse/acordate la/de Oficiul European de brevete și/sau USPTO/WIPO;

n) număr de produse/tehnologii/servicii/soluții/politici publice dezvoltate.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent