Skip to main content

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Competiție deschisă: Europa Digitală

Program de finanţare

Programul Cooperare europeană și internațională

Subprogramul Inițiative europene și internaționale

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Activ

Data deschiderii

22 iulie 2024

Buget

3.600.000 EUR

Proiecte suport pentru organizare evenimente internaționale [2024]

Program de finanţare

Subprogramul Suport Cooperare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Activ

Data deschiderii

22 februarie 2024

Buget apel

1.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Apel Premiere Orizont Europa – Instituții [2024]

Program de finanţare

Subprogramul Orizont Europa

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Urmează

Data deschiderii

02 august 2024

Buget apel

2.000.000 RON

Apel Premiere Orizont Europa – Echipe de Cercetare [2024]

Program de finanţare

Subprogramul Orizont Europa

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Activ

Data deschiderii

22 februarie 2024

Buget apel

4.500.000 RON

Competiție deschisă – Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD 2024)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Resurse umane

Subprogramul Mobilități

Status

Activ

Data deschiderii

20 februarie 2024

Buget apel

500.000 RON

Descriere program

Rezumat Plan

Executivul a aprobat în data de 29.09.2022 Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat și administrat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), principalul instrument de implementare a Strategiei Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).

PNCDI IV urmărește crearea premiselor pentru asigurarea cadrului pentru investiții în CDI, încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei privați în vederea transferării rezultatelor cercetării către piață,stimularea performanței instituționale și colaborările internaționale.

Este un plan de 60 de miliarde de lei pentru perioada 2022-2027, cu închiderea programelor până în orizontul 2030. Este primul plan naţional care integrează toate instrumentele de finanţare pentru cercetarea românească și se asigură din sume de la bugetul de stat, cu încadrare în limitele aprobate prin legile anuale ale bugetului de stat pentru perioada 2022 – 2030, din fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor în proiecte, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

PNCDI IV este multianual, asigurând transparent și predictibil finanțarea sistemului național de CDI, în scopul modernizării, consolidării excelenței și creșterii relevanței acestuia pentru economie și societate.

PNCDI IV susține:
a) cercetarea fundamentală și exploratorie, pentru care criteriile de evaluare sunt legate de excelența științifică, fără însă aexclude posibilitatea de integrare a unor componente de cercetare fundamentală în proiecte cu caracter aplicativ/orientat;
b) cercetarea-dezvoltarea dedicată Agendei Strategice de Cercetare și sinergiile cu domeniile naționale de specializare inteligentă, după caz;
c) inovarea, antreprenoriatul de inovare și transferuol tehnologic, unde joncțiunea cu domeniile de specializare inteligentă reprezintă un avantaj, dar, în scopul complementarității cu programele naționale dedicate specilizării inteligente, PNCDI IV permite un acces mai larg, condiționat de impactul la nivelul competitivității firmelor.

PNCDI IV este structurat pe 10 programe de cercetare-dezvoltare-inovare și mai multe subprograme. În vederea atingerii obiectivelor programelor și subprogramelor se pot lansa competiții de proiecte, de tip „de jos în sus” (bottom-up) sau „de sus în jos” (top-down).
În funcție de dinamica domeniului CDI și a provocărilor societale cărora Planul urmează să le răspundă, vor putea fi finanțate noi tipuri de proiecte, fără a schimba programele Planului național, prin decizia autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

1. Programul IDEI
2. Programul RESURSE UMANE
2.1. Subprogramul START ÎN CERCETARE
2.2. Subprogramul MOBILITĂȚII
2.3. Subprogrmul SUPORT
3. Programul ORGANIZAȚII DE CERCETARE PERFORMANTE
4. Programul NUCLEU
https://www.old.research.gov.ro/ro/articol/3768/programe-na-ionale-programe-nucleu
5. Programul INFRASTRUCTURI DE CERCETARE
6. Programul PROVOCĂRI
6.1. Subprogramul PARTENERIATE PENTRU AGENDA STRATEGICĂ
6.2. Subprogramul MISIUNI NAȚIONALE
6.3. Subprogramul SOLUȚII
7. Programul PARTENERIATE PENTRU INOVARE
7.1. Subprogramul PARTENERIATE PENTRU COMPETITIVITATE
7.2. Subprogramul ANTREPRENORIAT INOVATIV ȘI INOVARE DESCHISĂ
7.3. Subprogramul ÎNTREPRINDERI INOVATIVE
7.4. Subprogramul TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII – PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE SERVICII CDI
8. Programul COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
8.1. Subprogramul ORIZONT EUROPA
8.2. Subprogramul INIȚIATIVE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
8.3. Subprogramul BILATERAL/MULTILATERAL
8.4. Subprogramul SUPORT COOPERARE
9. Programul CERCETARE ÎN DOMENII DE INTERES STRATEGIC
9.1. Subprogramul TEHNOLOGII ÎN DOMENIUL LASERILOR DE ULTRA-ÎNALTĂ-PUTERE ELI-RO
9.2. Subprogramul PARTICIPARE LA ORGANISMELE ȘI PROGRAMELE INTERNAȚIONALE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ATOMIC ȘI SUBATOMIC
9.3. Subprogramul TEHNOLOGIE SPAȚIALĂ ȘI CERCETARE AVANSATĂ – STAR
9.4. Subprogramul SISTEMELE FLUVII, DELTE, MĂRI – DANUBIUS
9.5. Subprogramul REACTORI DE GENERAȚIA A IV-A – ALFRED
9.6. Subprogramul CREȘTEREA ECONOMICĂ ALBASTRĂ LA MAREA NEAGRĂ
10. Programul ȘTIINȚĂ ȘI SOCIETATE

Astfel:

  • Se urmărește stimularea excelenței in cercetarea fundamentală și la frontieră, în principal prin programul „IDEI”;
  • Se dorește atragerea cercetătorilor de excepție (doctoranzi, postdoctoranzi, tineri cercetători) către sistemul național de cercetare, formarea unor generații preocupate de mediul științific european și internațional, și premierea performanței individuale în cercetare, prin programul „Resurse Umane”;
  • Se urmărește stimularea performanțelor instituționale a organizațiilor publice de cercetare prin programul „Organizații de cercetare performante”;
  • Se dorește creșterea capacitații instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltate pentru rezolvarea problemelor economico-sociale specifice domeniului lor de activitate, prin programul „Nucleu”;
  • Se are in vedere dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare, în cadrul programului „Infrastructuri de cercetare performante”;
  • Se urmărește creșterea contribuției activităților de cercetare-dezvoltare în adresarea provocărilor societale stabilite în Agenda Strategică de Cercetare, prin programul „Provocări”;
  • Se urmărește realizarea de proiecte comune de cercetare – inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare prin programul „Parteneriate pentru Inovare”;
  • Se urmărește creșterea competitivității sistemului național de cercetare în plan internațional, prin stimularea participării la programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene și prin cooperare bilaterală/multilaterală în domeniul cercetării și inovării, prin programul „Cooperări Europene și Internaționale”;
  • Se are în vedere susținerea participării organizațiilor de cercetare din România la programele științifice internaționale în domenii de interes strategic, prin programul „Cercetare în domenii de interes strategic”;
  • Se dorește dezvoltarea dialogului dintre știință și societate, prin deschiderea sistemului de cercetare și inovare către cetățeni prin programul „Știință si Societate”.

Buget

BUGETUL PNCDI IV SE ÎMPARTE PE PROGRAME, ORIENTATIV, ASTFEL:

1. Programul IDEI 10%-20%
2. Programul RESURSE UMANE 5%-10%
3. Programul ORGANIZAȚII DE CERCETARE PERFORMANTE 5%-19%
4. Programul NUCLEU 20%-30% (alocarea bugetară anuală va fi cel puțin la nivelul alocării aferente programului NUCLEU din anul 2022)
5. Programul INFRASTRUCTURI DE CERCETARE 10%-15%
6. Programul PROVOCĂRI 15%-20%
7. Programul PARTENERIATE PENTRU INOVARE 10%-20%
8. Programul COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 5%-15%
9. Programul CERCETARE ÎN DOMENII DE INTERES STRATEGIC 5%-15%
10. Programul ȘTIINȚĂ ȘI SOCIETATE 3%-5%

Informații actualizate despre program

Informații actualizate privind Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 pot fi consultate aici.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent