Skip to main content

Mecanismul pentru o Tranziţie Justă

Loading

Apeluri

PSLF – PROIECTE

Program de finanţare

Mecanismul pentru o Tranziţie Justă

Status

Activ

Tipul de acţiune

JTM Lump Sum Grants

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

19 iulie 2022

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

Acțiune pregătitoare Scriere europeană

Program de finanţare

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

Mecanismul pentru o Tranziţie Justă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

Pilot Projects and Preparatory Actions

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

30 august 2023

Data limită

07 noiembrie 2023 17:00 CET

PSLF-SCHEME DE CREDIT

Program de finanţare

Mecanismul pentru o Tranziţie Justă

Status

Activ

Tipul de acţiune

JTM Lump Sum Grants

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

19 iulie 2022

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Despre program

Mecanismul pentru o tranziție justă (JTM) este un instrument cheie pentru a se asigura că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Acesta oferă sprijin direcționat pentru a ajuta la mobilizarea a aproximativ 55 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în regiunile cele mai afectate, pentru a atenua impactul socio-economic al tranziției.

Fondul pentru o tranziție justă

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă definesc teritoriile în care se va utiliza Fondul pentru o tranziție justă. Identificarea acestor teritorii se realizează printr-un dialog cu Comisia. Aceste planuri prezintă provocările din fiecare teritoriu, precum și nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie îndeplinite până în 2030. Ele identifică tipurile de operațiuni avute în vedere și specifică mecanismele de guvernanță. Aprobarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă deschide calea către o finanțare specifică în cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Cine vor fi beneficiarii?

Oamenii cei mai vulnerabili în fața efectelor tranziției
Mecanismul pentru o tranziție justă îi va proteja, întrucât

 • va facilita oportunitățile de ocupare a forței de muncă în noile sectoare și în cele în tranziție
 • va oferi oportunități de recalificare
 • va îmbunătăți eficiența energetică a locuințelor
 • va investi în combaterea sărăciei energetice
 • va facilita accesul la energie curată, constantă și la prețuri accesibile

Întreprinderile și sectoarele care emit mult CO2
Mecanismul pentru o tranziție justă îi va proteja, întrucât

 • va sprijini tranziția către tehnologii cu emisii scăzute de CO2 și diversificarea economică bazată pe locuri de muncă și investiții reziliente la efectele schimbărilor climatice
 • va crea condiții atractive pentru investitorii publici și privați
 • va facilita accesul la împrumuturi și sprijin financiar
 • va investi în înființarea de noi întreprinderi, IMM-uri și startup-uri
 • va investi în activități de cercetare și inovare

Statele membre și regiunile care depind mult de combustibilii fosili și de industriile cu emisii ridicate de CO2
Mecanismul pentru o tranziție justă îi va proteja, întrucât

 • va sprijini tranziția către activități care emit mult mai puțin CO2 și care sunt reziliente la efectele schimbărilor climatice
 • va crea noi locuri de muncă în economia verde
 • va investi în transportul public și durabil
 • va furniza asistență tehnică
 • va investi în surse regenerabile de energie;
 • va îmbunătăți conectivitatea digitală;
 • va oferi împrumuturi cu costuri accesibile autorităților publice locale;
 • va îmbunătăți infrastructura energetică, sistemele de termoficare și rețelele de transport.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent