Skip to main content

Instrumentul Pathfinder al Consiliului European pentru Inovare

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total CEI: 168 milioane EUR

Instituția finanțatoare

Consiliul European pentru Inovare este implementat, prin două instrumente: Pathfinder, pus în aplicare în principal prin cercetare colaborativă și Accelerator.

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

EIC and SME Executive Agency

Categorii tematice

Instrumentul Pathfinder acordă granturi pentru proiecte de vârf cu grad ridicat de risc, implementate de consorții sau de beneficiari unici, vizând realizarea unor inovații radicale și crearea unor noi oportunități de piață. Instrumentul Pathfinder oferă sprijin în etapele incipiente ale cercetării și dezvoltării științifice, tehnologice sau bazate pe inovare aprofundată (deep tech), inclusiv validarea conceptului și prototipurile pentru validarea tehnologiei.

Obiectivul general al programului

 • Pathfinder susține explorarea ideilor îndrăznețe pentru tehnologii radical noi.
 • Colaborarea științifică de ultimă generație cu risc ridicat / câștig ridicat și interdisciplinar care stau la baza progreselor tehnologice.
 • Pathfinder depășește ceea ce este deja cunoscut. Gândirea vizionară poate deschide căi promițătoare   către noi tehnologii puternice.
 • Solicitanții care participă la proiectele EIC Pathfinder sunt de obicei oameni de știință vizionari, cercetători antreprenoriali și organizații de cercetare, start-up-uri, IMM-uri de înaltă tehnologie și companii industriale interesate de cercetarea și inovația tehnologică.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea de noi concepte de conștientizare care sunt aplicabile altor sisteme decât cele umane;  demonstrarea și  validarea rolului și valoarea adăugată a unei astfel de tehnologii.
 • Dezvoltarea de neurotehnologii noi pentru diagnosticarea sau tratarea tulburărilor legate de creier, măduva spinării sau nervi periferici și care pot fi acceptate rapid de către medici și pacienți.
 • Dezvoltarea de tehnologii emergente în terapia celulară și genetică,pentru proiecte inovatoare care propun noi soluții tehnologice bazate pe concepte sau platforme tehnologice, cu mult dincolo de stadiul actual al tehnicii, cu scopul de a aborda blocajele actuale de la descoperire până la etapa de fabricație către gradul clinic.

Axe finanțare

Sprijin pentru echipele de cercetare pentru a cerceta sau dezvolta o tehnologie emergentă.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Idei din orice domeniu al tehnologiei sau al sectorului de afaceri, inclusiv combinații noi de tehnologii și modele de afaceri;
 • Toate etapele de la fezabilitate la dezvoltare până la extindere;
 • Activități de cercetare;
 • Testare, dezvoltare prototip;
 • Salarii, onorarii, premii;
 • Participarea la conferințe;
 • Evenimente de promovare;
 • Achiziția de echipamente.

Rata de cofinanțare

70%-100%

Proiectele implică de obicei consorții de cercetători și alți parteneri din cel puțin trei țări diferite, dar există și oportunități pentru echipe individuale și consorții mici (doi parteneri).

Subvențiile de până la 4 milioane de euro sprijină dezvoltarea în faza incipientă a viitoarelor tehnologii (de exemplu, diverse activități la niveluri reduse de pregătire tehnologică 1-3), până la faza finală de dezvoltare. Proiectele Pathfinder pot primi, de asemenea, finanțare suplimentară pentru testarea potențialului de inovare a rezultatelor cercetării lor.

Rezultatele programului

 • Generarea de cunoștințe și tehnologii noi;
 • Promovarea excelenței științifice și stimularea creșterii economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor, un impact social semnificativ.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • InvestEU – dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor și contribuția la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv, transporturi, securitate și apărare.
 • CEF Telecom – promovarea și utilizarea pe scară mai largă a noilor tehnologii și a răspunde nevoilor de conectivitate sigură și continuă, de poziționare solidă, de intermodalitate și de interoperabilitate, sporind astfel competitivitatea serviciilor de transport și a industriei.
 • Europa digitală – dezvoltarea, utilizarea și adoptarea datelor, informațiilor și serviciilor inovative, precum și dezvoltarea aplicațiilor din aval bazate pe aceste date, informații și servicii.
 • Galileo și EGNOS, în special în cazul activităților referitoare la elemente fundamentale, precum chipset-uri și receptoare bazate pe Galileo, ceea ce va facilita dezvoltarea de aplicații în diferite sectoare ale economiei. Dezvoltarea și exploatarea infrastructurilor create în cadrul programelor.

Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care este sprijinită prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus.

Programul Euratom va dezvolta sinergii cu alte domenii gestionate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei va completa activitățile consorțiilor care primesc granturi Euratom în domeniile în care are competențele, expertiza și infrastructura dedicate necesare.

Sinergii și complementarități cu alte programe:

 • Sinergii cu Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE):

Necesitățile de cercetare și inovare în domeniul transportului, energiei și în sectorul digital în cadrul UE sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a activităților de cercetare și inovare ale programului.

 • Sinergii cu Programul pentru cercetare și formare al Euratom:

Programul pentru cercetare și formare al Euratom dezvoltă acțiuni cuprinzătoare în sprijinul educației și al formării profesionale (inclusive acțiunile Marie Skłodowska-Curie), cu scopul de a menține și dezvolta competențe relevante în Europa.

 • Sinergiile cu Programul Europa digitală (DEP):

Necesitățile de cercetare și inovare legate de aspectele digitale sunt identificate și stabilite în planurile strategice în domeniul cercetării și inovării; programul oferă sprijin pentru extinderea întreprinderilor care introduc inovații revoluționare; integrarea componentei digitale la toate nivelurile pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială” și sprijin pentru infrastructurile de cercetare digitală.

 • Sinergiile cu  LIFE  – Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE):

Necesitățile de cercetare și inovare pentru abordarea provocărilor legate de mediu, climă și energie în UE sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică al programului de cercetare și inovare. Programul LIFE va continua să acționeze ca un catalizator pentru punerea în aplicare a politicilor și a legislației relevante ale UE în domeniul mediului, climei și energiei.

 • Sinergiile cu Programul Erasmus se vor asigura că:

Resursele combinate ale programului și ale programului Erasmus sunt utilizate pentru a sprijini activități destinate consolidării și modernizării instituțiilor europene de învățământ superior.

 • Sinergiile cu Programul spațial european:

Necesitățile de cercetare și inovare în sectoarele din aval și din amonte ale industriei spațiale a UE sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a activităților de cercetare și inovare ale programului.

Apeluri lansate

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent