Skip to main content

Programul Instrumentul de investiţii interregionale

Loading

Apeluri

HIGHFIVE Al doilea apel deschis pentru proiecte de inovare

Program de finanţare

Programul Instrumentul de investiţii interregionale

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

16 ianuarie 2024

Data limită

28 martie 2024 17:00 CET

I3 Dezvoltarea capacităților

Program de finanţare

Programul Instrumentul de investiţii interregionale

Status

Activ

Tipul de acţiune

I3 Project Grants

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

15 noiembrie 2023

Data limită

14 noiembrie 2024 17:00 CET

Practici de inovare socială pentru combaterea persoanelor fără adăpost

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Programul Instrumentul de investiţii interregionale

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

14 septembrie 2023

Data limită

11 ianuarie 2024 17:00 CET

Descriere program

Despre program

Instrumentul de investiții în inovare interregională, ca parte a Fondului european de dezvoltare regională și de dezvoltare (FEDR), își propune să sprijine proiectele interregionale de inovare în fazele lor de comercializare și extindere, oferindu-le instrumentele pentru a depăși barierele de reglementare și de altă natură și pentru a-și aduce proiectul la nivel de investiții.

Buget și oportunități oferite de program

Programul Instrumentul de investiţii interregionale are ca scop promovarea inovației prin Specializare inteligentă și colaborare interregională. Instrumentul I3 sprijină o cooperare interregională mai puternică în materie de investiții și realizează conexiuni durabile prin conectarea ecosistemelor regionale în domenii comune de specializare inteligentă, vitale pentru a accelera absorbția de piață a rezultatelor cercetării și pentru a stimula inovația. Prin urmare, se concentrează pe:

Componenta 1 – Sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte interregionale de inovare

Componeta 1 – vizează parteneriate mature pentru a le ajuta să accelereze preluarea pe piață și extinderea soluțiilor inovatoare în domeniile prioritare comune de specializare inteligentă, precum și pentru a dezvolta un portofoliu de proiecte de investiții.

Componenta 2a – Sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate

Componenta 2a se concentrează pe creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate de a participa la lanțurile valorice globale, precum și pe capacitatea de a participa la parteneriate cu alte regiuni.

 

Buget:

2021: EUR 75 800 571
2022: EUR 77 316 583
2023: EUR 78 862 915
2024: EUR 80 440 173.

 

 

Componența consorțiului

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din minim 3- 5 entități din 5 regiuni diferite din 3 țări eligibile.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent