Skip to main content
Initiativa Alma

Inițiativa ALMA

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Ce este ALMA?

ALMA vizează extinderea inovării sociale implementate de Germania începând din 2008 (IdA, Integration durch Ausbildung), preluată în 2012 de o rețea transnațională formată din 15 state membre și sprijinită de FSE și, începând din 2015, de o cerere de propuneri la nivel transnațional în cadrul Fondului social european.

Europa trebuie să consolideze sprijinul acordat persoanelor care se confruntă cu dificultăți și rămân în urmă, adresându-se în special tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează un program educațional sau de formare (NEET).

Acesta este motivul pentru care inițiativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achive – țintește, învață, stăpânește, realizează) este pusă în aplicare în cadrul Fondului social european Plus (FSE+). Scopul său este să îi ajute pe acești tineri să intre pe piața muncii, în special pe cei mai dezavantajați din categoria NEET, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, cărora le este greu să obțină acces la un loc de muncă sau la formare din motive personale sau structurale (handicap, șomaj de lungă durată, performanțe școlare/competențe profesionale insuficiente, context de migrație etc.).

ALMA le va oferi participanților:

 • experiență profesională supravegheată într-un alt stat membru al UE, pentru o perioadă de 2-6 luni;
 • un ciclu de proiect complet, care implică îndrumare și consiliere în fiecare etapă.

ALMA contribuie astfel la incluziunea acestor tineri în țara de origine, îmbunătățindu-le competențele, cunoștințele și experiența și oferindu-le șansa de a-și crea contacte în întreaga Europă. Obiectivul final este de a favoriza incluziunea socială a tinerilor și de a le oferi acestora posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă.

Prin această inițiativă, Comisia își reafirmă angajamentul asumat în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, acela de a sprijini punerea în aplicare a Garanției pentru tineret consolidate, adoptată în 2020 și de a crea oportunități egale, oferind sprijin activ pentru integrarea tinerilor defavorizați pe piața forței de muncă și în societate, în țara lor de origine.

Pentru cine este inițiativa?

ALMA este un program de mobilitate transfrontalieră, al cărui scop este să transforme viețile tinerilor defavorizați care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează un program educațional sau de formare. Ea se adresează tinerilor care:

 •  întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă;
 • se află în șomaj de lungă durată;
 • nu au rezultate școlare sau competențe profesionale suficiente;
 • provin din familii de migranți;
 • sau suferă de un handicap.

Ce sprijin se oferă?

 1. Înainte de a pleca în străinătate, tinerii vor beneficia de formare personalizată intensivă în țara lor de origine.
 2. Odată ajunși în alt stat membru al UE, aceștia vor lua parte la un stagiu profesional supravegheat, însoțit de servicii de mentorat, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 luni.
 3. La întoarcerea în țara de origine, cu ajutorul unui sprijin continuu, își vor utiliza competențele nou-dobândite pentru a obține un loc de muncă sau pentru a-și continua studiile.

Inițiativa este implementată în cadrul FSE+ de statele membre și este sprijinită de Comisia Europeană la nivelul UE. Ea completează programele existente de sprijinire a mobilității tinerilor, cum ar fi Erasmus Plus sau Corpul european de solidaritate, adresându-se celor care nu beneficiază de aceste programe.

Ce costuri sunt acoperite?

Fondurile FSE+ contribuie la acoperirea costurilor legate de:

 • călătorie;
 • asigurare;
 • securitate socială;
 • nevoi de bază, cum ar fi hrana și cazarea;
 • îndrumare și consiliere înainte de plecare, în timpul șederii în străinătate și la întoarcerea în țara de origine.

Cum se fac înscrierile?

Participanții vor fi identificați în cadrul programelor FSE+ ale statelor membre și ale regiunilor din UE care pun în aplicare inițiativa ALMA în baza programelor lor FSE+ începând cu 2022.

Autoritățile competente și organizațiile interesate să participe pot scrie la adresa: EMPL-ALMA@ec.europa.eu și pot consulta manualul de orientare aici https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/system/files/2023-02/KE-05-22-158-EN-N%20ALMA%20Manual_final%20V2.pdf

Cererea de propuneri pentru 2023

Cererea de propuneri ALMA este a fost deschisă pentru organizațiile publice și private (organizații de tineret, ONG-uri, autorități locale, centre de ocupare a forței de muncă, școli, furnizori de EFP etc.) stabilite într-unul din statele membre ale UE.

Scopul este de a ajuta statele membre să integreze ALMA în programele lor FSE+, pilotând sau dezvoltând activități de tip ALMA. Este prevăzut un buget orientativ de 15 milioane EUR.

Termenul-limită pentru trimiterea propunerilor pentru 2023 a fost 15 martie.

Pentru detalii, accesați cererea de propuneri aici: https://www.esf.lt/en/esf-social-innovation-initiative/social-innovation-grant-scheme/esf-social-innovation-alma-call/1086

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent