Skip to main content

Infrastructura de alimentare verde în municipii

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Alocare 2021: 675 milioane lei, din care:

 • 500 milioane de lei pentru un program nou destinat altor categorii de autorități locale decât municipiile reședință de județ  (municipii de rang II, orașe, stațiuni turistice etc.);
 • 175 milioane de lei pentru un program nou destinat operatorilor economici care doresc să instaleze stații de reîncărcare pe autostrăzi, drumuri naționale și europene.

Instituția finanțatoare

Administrația Fondului pentru Mediu (organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor)

https://afm.ro/statii_reincarcare.php

Categorii tematice

Denumire completă program:

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in STAȚII ÎNCĂRCARE PENTRU MAȘINI ELECTRICE.

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea transportului ecologic prin dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică, în scopul stimulării utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin Program se finanțează stațiile de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in:

 • cu putere normală, echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
 • cu putere înaltă curent alternativ, echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
 • cu putere înaltă curent continuu, echipate cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3.

Proiectul trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele criterii:

 • asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul stațiilor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător;
 • prevede instalarea fiecărei stații de reîncărcare pe unul dintre amplasamentele eligibile:
  • parcări publice;
  • parcări destinate sau care deservesc baze sportive, săli de spectacole, unități hoteliere, centre comerciale, stații de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gări;
  • parcări (spații) cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale (stațiile de reîncărcare cu putere înaltă mai mare de 22 kw).

Rata de cofinanțare

Se acordă în cadrul unei sesiuni până la 900.000 lei per solicitant, reprezentând până la 80% din cheltuielile eligibile.

 Suma maximă finanțată:

 • 11.250 lei pentru o stație de reîncărcare cu putere normală;
 • 157.500 lei pentru o stație de reîncărcare cu putere înaltă în curent continuu;
 • 13.500 lei pentru o stație de reîncărcare cu putere înaltă în curent alternativ.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Măsurile de stimulare a transportului ecologic prin dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică, contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră generate de autovehicule; împreună cu măsurile propuse prin PNRR, POR sau PODD privind reducerea acestor emisii poluante, contribuie la atingerea angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Programul este complementar și operațiunilor de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru infrastructura sustenabilă în domeniul „Mediu și resurse” ale Fondului InvestEU, care vizează investiții care contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea aerului, precum și acțiunilor indirecte privind atenuarea schimbărilor climatice, de dezvoltare a unor infrastructuri de transport și a unor soluții de mobilitate durabile și sigure și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Investițiile în rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice au fost prevăzute și în cadrul Priorității 2 „O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse” a POTJ, astfel încât ambele programe vor contribui împreună la promovarea electromobilității în transportul rutier și a transportului public urban verde, cu efect de reducere a emisiilor GES.

Programul este de asemenea complementar programului național Rabla plus și Infrastructura de alimentare verde – Municipii, contribuind la reducerea gazelor cu efect de seră din transporturi.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent