Skip to main content

Fondul Social European Plus

Loading

Apeluri

Apel de propuneri pentru inovare socială: acțiuni de dezvoltare a serviciilor de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Status

Activ

Tipul de acţiune

ESF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

27 martie 2024

Data limită

04 iulie 2024 17:00 CET

Schema de mobilitate vizată EURES (TMS)

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

19 martie 2024

Data limită

04 iunie 2024 17:00 CET

Apel deschis pentru ecosisteme sociale pentru o tranziție corectă și favorabilă incluziunii

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Acțiunile Jean Monnet

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

20 februarie 2024

Data limită

16 aprilie 2024 14:00 CET

Acțiuni de stimulare a dezvoltării piețelor financiare pentru întreprinderile sociale

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Acțiunile Jean Monnet

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

05 decembrie 2023

Data limită

14 martie 2024 17:00 CET

Practici de inovare socială pentru combaterea persoanelor fără adăpost

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Programul Instrumentul de investiţii interregionale

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

14 septembrie 2023

Data limită

11 ianuarie 2024 17:00 CET

Descriere program

Despre program

Inițiativa FSE Social Innovation+ facilitează transferul și extinderea soluțiilor inovatoare la provocările societale de astăzi, în special în domeniile ocupării forței de muncă, educației, competențelor și incluziunii sociale.

FSE Social Innovation+ are un buget de 99 miliarde EUR pentru perioada de programare 2021-2027.

 

 

Cum functioneazã?

FSE+ integrează fostul Fond Social European (FSE), Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri (YEI), Fondul de ajutor european pentru cei mai defavorizați (FEAD) și Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), permițând utilizarea finanțării într-un mod cât mai eficient și coerent.

Finanțare va fi folosită în următoarele domenii:

 

  • Sprijinirea tinerilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 – ajutorul financiar const[ în găsirea unei calificări de către, un loc de muncă de bună calitate și să-și îmbunătățească educația și formarea.
  • Ajutând copiii aflați în dificultate prin alocarea de resurse FSE+ pentru acțiuni specifice de combatere a sărăciei copiilor și sprijinirea celor mai vulnerabili din societate care suferă de pierderi de locuri de muncă și reduceri de venituri, inclusiv furnizarea de alimente și asistență materială de bază celor mai defavorizați
  • Recalificarea și perfecționarea oamenilor pentru tranziția către o economie verde și digitală.
  • Consolidarea capacităților pentru partenerii sociali și organizațiile societății civile.
  • Cooperare transnațională pentru promovarea inovării sociale în UE.
  • Sprijin direct pentru inovarea socială prin componenta Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI).

Alocarea resurselor

Cea mai mare parte a finanțării din cadrul FSE+ (98,5 miliarde EUR) va fi alocată în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Aceasta înseamnă că autoritățile de management FSE+ din fiecare țară vor dedica banii proiectelor care sunt conduse de o serie de organizații publice și private, răspunzând astfel nevoilor specifice țării și regiunii.

Pe lângă componenta de gestionare partajată a fondului, Comisia Europeană gestionează în mod direct o cotă mai mică (762 milioane EUR) din FSE+ în cadrul componentei Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). Această parte a fondului va sprijini activități analitice, consolidarea capacităților și cooperarea transnațională/transfrontalieră pentru a consolida protecția socială și incluziunea socială, condiții echitabile de muncă, acces egal la piața muncii, antreprenoriat social și mobilitatea muncii.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent