Skip to main content

Fondul securitate internă

Loading

Apeluri

CORUPT

Program de finanţare

Fondul securitate internă

Status

Activ

Tipul de acţiune

ISF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

30 mai 2024

Data limită

26 septembrie 2024 17:00 CET

Parteneriate operaționale comune pentru prevenirea și combaterea traficului de migranți cu autoritățile competente din țări terțe

Program de finanţare

Fondul securitate internă

Status

Activ

Tipul de acţiune

ISF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

07 mai 2024

Data limită

04 septembrie 2024 17:00 CET

cerere de propuneri privind investigațiile digitale

Program de finanţare

Fondul securitate internă

Status

Activ

Tipul de acţiune

ISF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

30 aprilie 2024

Data limită

05 septembrie 2024 17:00 CET

Protecția lăcașurilor de cult, școlilor și adunărilor comunitare evreiești

Program de finanţare

Fondul securitate internă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ISF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

08 februarie 2024

Data limită

04 aprilie 2024 17:00 CET

Protecția Spațiilor Publice

Program de finanţare

Fondul securitate internă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ISF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

08 februarie 2024

Data limită

04 aprilie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

580.000.000 EUR

Obiectivul general al programului

Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune, în special prin combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice și prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor.

 

Obiective specifice

● intensificarea schimburilor de informații dintre autoritățile de aplicare a legii și în cadrul acestora și alte autorități competente și organisme relevante din Uniune, precum și cu țările terțe și organizațiile internaționale;
● intensificarea operațiunilor comune transfrontaliere ale autorităților de aplicare a legii și în cadrul acestora cu alte autorități competente din Uniune în ceea ce privește criminalitatea gravă și organizată cu o dimensiune transfrontalieră;
● sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităților în ceea ce privește combaterea și prevenirea criminalității, inclusiv a terorismului, în special prin cooperarea sporită dintre autoritățile publice, societatea civilă și partenerii din sectorul privat din statele membre.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

● sisteme IT și rețele care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului, training pe folosirea acestor sisteme, testare și îmbunătățirea interoperabilității și a calității datelor din aceste sisteme;
● monitorizarea implementării legii Uniunii și a obiectivelor de politică în statele membre în domeniul securității sistemelor informatice;
● activități EMPACT care implementează sau facilitează implementarea Ciclului de Politici UE;
● activități ce susțin un răspuns coordonat și eficient la criză, legând capabilități specifice de sector existente, centre de expertiză și centre de informare, inclusiv cele pentru sănătate, protecție civilă și terorism;
● activități de dezvoltare de metode inovative sau implementarea noilor tehnologii cu potențial de transferabilitate către alte state membre, în special proiecte dezvoltate pentru testarea și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare în securitate finanțate de Uniune;
● sprijin pentru rețele tematice de unități naționale specializate pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă, schimb și diseminare de know-how, informații, experiența și bune practici, căutare de resurse și expertiză în centre de excelență comune;
● educarea și trainingul personalului și experților autorităților relevante de instaurare a legii și ale autorităților juridice și agențiilor administrative luând în considerare nevoile operaționale și analizele de risc, bazate pe LETS și în cooperare cu CEPOL și, acolo unde se aplica, Rețeaua Europeană de Training Juridic;
● cooperarea cu sectorul privat cu scopul de a întări încrederea și a îmbunătăți coordonarea, planificarea contingenta și schimbul și diseminarea informațiilor și bunelor practici între actorii publici și privați inclusiv protejarea spațiilor publice și a infrastructurii critice;
● activități de sprijinire a comunităților în a dezvolta politici de prevenire și informare și activități de comunicare pentru acționari și public privind politicile de securitate ale Uniunii;
● echipamente, mijloace de transport, sisteme de comunicații și facilități esențiale legate de securitate;
● costul cu personalul implicat în activități susținute de fond sau activități care presupun implicarea de personal pentru motive tehnice sau de securitate.

 

Rata de cofinanțare

• Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.
• Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.
• Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional.
• Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent