Skip to main content

Fondul Român pentru Eficiența Energiei

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Ce trebuie să știți despre Fondul Român pentru Eficiența Energiei?

Fondul Român pentru Eficiența Energiei finanțează proiecte de eficiență energetică și energie regenerabilă
de peste 20 ani. Fondul Român pentru Eficiența Energiei este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Mai multe detalii despre noi puteți găsi în descrierea de mai jos, în pliantul atașat, precum și pe site-ul nostru (https://free.org.ro).

Buget Total

8,000,000 USD.

Instrumentele financiare din portofoliul Fondului Român pentru Eficiența Energiei:
o Împrumuturi garantate pentru investiții
o Finanțarea companiilor ESCO
o Credite punte/co-finanțarea proiectelor care beneficiază de grant-uri nerambursabile
• Solicităm o contributie proprie din partea clienților nostri de minim 20% din valoarea investiției.
• Limitele împrumutului sunt în general între 100,000 USD – 1,000,000 USD, dar pot fi modificate (în plus
și în minus) cu aprobarea Consiliului de Administrație.
• Perioada de graţie este de până la 12 luni, în funcţie de specificul fiecărui proiect.
• Perioada de rambursare (din data primei trageri) este de până la 4-5 ani.
• Împrumutul este acordat/rambursat în RON, la cursul BNR din ziua operaţiunii.
• Nu se acordă împrumuturi companiilor implicate în industria tutunului, armelor sau alcoolului (cu excepţia
fabricilor de bere și de vin).

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului este să susţină investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă, atât în mediul privat, cât și în mediul public. Avem experiență de peste 20 ani în finanțarea proiectelor de utilizare eficientă a energiei atât în cadrul societăților industriale cât si în cadrul unităților administrative-teritoriale. Oferim servicii de asistență tehnică cu privire la soluția de investitie aleasă, precum și soluții de finanțare de forma împrumuturilor garantate (în USD). Împrumuturile oferite de Fondul Român pentru Eficiența Energiei au dobânzi fixe avantajoase, iar rambursările sunt trimestriale.

Mixul de garanții solicitat este flexibil, funcție de profilul clientului și de mărimea proiectului de investiții. Procesăm rapid dosarele de finanțare și suntem partenerul ideal pentru co-finanțarea contribuției proprii a clienților care doresc să dezvolte proiecte eligibile pentru granturi nerambursabile.

Obiective specifice

Investiții adoptate care să contribuie la procesul tranziției verzi și la atingerea obiectivelor naționale pentru o economie cu emisii reduse de carbon
Promovarea parteneriatelor public-private pentru finanțarea acțiunilor privind schimbările climatice
Suport tehnic pentru realizarea unei investiții avantajoase și de durată

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Suntem un finanțator dedicate proiectelor de eficiență energetică și
eficiență regenerabilă. Mai jos este o lista cu proiecte finanțate. Lista nu este exhaustiva.
o Modernizări procese tehnologice sau linii fabricaţie
o Cazane şi schimbătoare căldură
o Instalaţii de pompare
o Sisteme de încălzire industrială
o Sisteme de compensare a energiei reactive
o Sisteme co-generare
o Sisteme monitorizare consumuri energetice
o Proiecte care utilizează energia geotermală, hidro, solară, biomasă
o Modernizarea iluminatului public exterior
o Rețea de stații de carburanti ecologici alternativi (GNC) sau statii auto electrice.

Rezultatele programului

În acest moment avem 52 contracte de finanțare semnate cu 43 clienți industriali sau UAT-uri, cu o valoare
totală de 30,104 milioane USD, care au contribuit la finalizarea unor investiții în valoare totală de 86,8 milioane USD, generând economii anuale de energie de 73 697 tep/an si o reducere a amprentei anuale de carbon de 200 058 tone/an.

Sinergii și complementarități cu alte programe

În corelare cu obiectivele privind eficiența energetică și energia regenerabilă în mediul urban, în mediul rural,
în industrie, Fondul Român pentru Eficiența Energiei prezintă sinergii și complementarități cu toate proiectele care
necesită investiții în domeniile menționate. Avem experiență în finanțarea proiectelor care au beneficiat de grant-uri
nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Apeluri lansate

Informații disponibile despre apeluri  – https://free.org.ro/

Contact

Clădirea Strauss, str. Johann Strauss, nr. 2A, et. 6, sector 2, RO – 020312, București, telefon: 021 233 88 01; e-mail: office@free.org.ro;

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent