Skip to main content

Fondul pentru Inovare

Loading

Apeluri

Fondul de inovare 2023 Licitație – RFNBO Hidrogen

Program de finanţare

Fondul pentru Inovare

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

INNOVFUND Fixed Premium Auction Unit Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 noiembrie 2023

Data limită

08 februarie 2024 17:00 CET

Fondul de inovare 2023 Net Zero Technologies – Manufacturing

Program de finanţare

Fondul pentru Inovare

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

INNOVFUND Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 noiembrie 2023

Data limită

09 aprilie 2024 17:00 CET

Fondul de inovare 2023 Net Zero Technologies – Piloți

Program de finanţare

Fondul pentru Inovare

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

INNOVFUND Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 noiembrie 2023

Data limită

09 aprilie 2024 17:00 CET

Fondul de inovare 2023 Net Zero Technologies – Decarbonizare generală – Proiecte la scară mică

Program de finanţare

Fondul pentru Inovare

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

INNOVFUND Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 noiembrie 2023

Data limită

09 aprilie 2024 17:00 CET

Fondul de inovare 2023 Net Zero Technologies – Decarbonizare generală – Proiecte la scară largă

Program de finanţare

Fondul pentru Inovare

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

INNOVFUND Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 noiembrie 2023

Data limită

09 aprilie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 10.000.000.000 euro (2020-2030)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Managementul general al Fondului pentru Inovare este realizat de către Comisia Europeană asistată de:

 • Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu (care a preluat activitatea Agenţiei Executive pentru Inovare şi Reţele), cu rol de organism de implementare;
 • Banca Europeană de Investiţii, cu rol în acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea proiectelor.

Innovation Fund | Climate Action (europa.eu)

Innovation Fund (europa.eu)

Obiectivul general al programului

 • Fondul de inovare este unul dintre cele mai mari programe de finanțare din lume pentru implementarea tehnologiilor inovatoare cu emisii de carbon reduse;
 • Este un instrument cheie de finanțare pentru îndeplinirea angajamentelor UE la nivelul întregii economii în temeiul Acordului de la Paris și a obiectivului său de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Obiective specifice

 • contribuie la crearea stimulentelor financiare potrivite pentru investiția în următoarea generație de tehnologii necesare tranziției UE către emisii scăzute de carbon;
 • stimularea creșterii și competitivității companiilor din spațiul UE prin acordarea unui avantaj important spre a deveni lideri mondiali în tehnologie;
 • sprijinirea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de carbon în toate statele membre prin promovarea lor și facilitarea accesului pe piață.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • tehnologii și procese inovatoare cu emisii scăzute de carbon în industriile mari, consumatoare de energie, inclusiv produse care le înlocuiesc pe cele cu emisii intensive de carbon;
 • captarea și utilizarea carbonului (CCU);
 • activități care stimulează proiectarea și construcția de tehnologii inovatoare pentru captarea și stocarea carbonului (CCS);
 • activități care stimulează construcția de tehnologii inovatoare de energie regenerabilă, precum și de stocare a energiei.

Rata de cofinanțare

 • acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor.

Rezultatele programului

Nu au fost prevăzute rezultate ale programului.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Prin sprijinirea inovaţiei la nivel de tehnologii, procese şi produse, pentru reducerea emisiilor şi promovării RES, Fondul pentru inovare este complementar cu:

 • Programul Operațional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu orașe smart și prietenoase cu mediul;
 • Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă Axa 1, care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de transport al energiei, respectiv utilizarea combustibililor şi a soluţiilor de stocare;
 • Programul Operaţional Tranziţie Justă Axa 2, care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse;
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, care propune măsuri în domeniile inovării/ specializării inteligente şi digitalizării;
 • Planul National Strategic;
 • Fondul de mediu, care susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului prin eficientizare energetică, reducerea pierderilor energetice și ale emisiilor cu efect de seră;
 • ElectricUp, program care vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 • Programul Termoficare, cu acţiuni ce vizează modernizarea, eficientizarea, retehnologizarea sau realizarea de sisteme noi de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică, exploatarea surselor regenerabile de energie, retehnologizarea şi digitalizarea sistemelor energetice, decarbonarea industriei energetice;
 • Granturile SEE și Norvegiene, care finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi securitate energetică, ori de eficienţă energetică;
 • Interreg, al cărui scop este de a aborda provocările comune transnaţionale şi interregionale, inclusiv cele din domeniul energiei durabile;
 • Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care își propune dezvoltarea reţelelor energetice transeuropene şi cooperarea în domeniul energiei din surse regenerabile;
 • Orizont Europa, în ceea ce priveşte investiţiile inovatoare în energie, implicit Consiliul European pentru Inovare care îşi propune să sprijine tehnologii avansate şi inovaţii pentru crearea de noi pieţe şi scalare la nivel internaţional;
 • Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile, care susţine creşterea capacităţilor de producere a energiei regenerabile prin investiţii comune ale statelor membre;
 • Fondul de modernizare, care finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică şi modernizarea reţelelor şi sistemelor energetice;
 • LIFE, la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, care vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică;
 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;
 • Fondul european pentru eficiență energetică, care vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent