Skip to main content

Fondul European de Eficienţă Energetică

Loading

Apeluri

Electric UP

Program de finanţare

Fondul European de Eficienţă Energetică

Status

Inactiv

Data deschiderii

04 decembrie 2020

Buget apel

626.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

265.000.000 euro

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

 • Comisia Europeană
 • Banca Europeană pentru Investiții

European Energy Efficiency Fund (eib.org)

Punctul Național de Contact

 • Nu are reprezentare în România

Home – European Energy Efficiency Fund eeef

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului este să susţină investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mică, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale, implicit transport curat şi reţele inteligente.

Obiective specifice

 • Atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o infrastructură rezistentă, eficientă din punct de vedere energetic și ecologică;
 • Realizarea sustenabilități ecologice și economice a Fondului;
 • Promovarea parteneriatelor public-private pentru finanțarea acțiunilor privind schimbările climatice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • investiții de eficientizare energetică a clădirilor;
 • investiții cogenerare de înaltă eficiență, microgenerare, rețele de încălzire/ răcire centralizată;
 • investiții în surse descentralizate de energie regenerabilă, inclusiv microgenerare;
 • transport urban curat;
 • modernizarea infrastructurii, cum ar fi iluminatul stradal și rețelele inteligente, precum și investițiile în energii durabile cu potențial de inovare și creștere.

Rata de cofinanțare

 • Împrumuturi senior și junior, garanții sau participare la capital, pentru investiții 50.000.000 euro;
 • Granturi de asistență tehnică legate de pregătirea proiectelor;
 • Promovare.

Rezultatele programului

Nu au fost prevăzute rezultate.

Sinergii și complementarități cu alte programe

În corelare cu obiectivele privind eficiența energetică și energia regenerabilă în mediul urban, Fondul European pentru Eficiență Energetică  prezintă sinergii și complementarități cu:

 • Programul Operațional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu orașe smart și prietenoase cu mediul;
 • Programul Operațional Tranziție Justă Axa 2, care susține investiții în tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse și investiții în achiziționarea de material rulant și a rețelelor de stații de încărcare pentru transport verde;
 • Fondul de mediu, care susține proiecte și programe dedicate protecției mediului, precum promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic și a infrastructurii aferente;
 • Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile, care susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acțiunilor legate de tranziția energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie, eficiența energetică a clădirilor;
 • Interreg, al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă și de găsi, prin acțiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 • LIFE, la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, care vizează dezvoltarea capacitații de a crea cadrul și condițiile pentru tranziția energetică;
 • Fondul pentru inovare, care vizează implementarea de tehnologii, produse și procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • InvestEU, care sprijină învestiții în energie regenerabilă și eficiență energetică, inovarea și digitalizarea;
 • Facilitatea Asistență Europeană pentru Energie Locală, care oferă asistență tehnică pentru învestiții în eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul clădirilor și transportului urban inovativ.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent