Skip to main content

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

Loading

Apeluri

RFCS-2024-CSP-Big Bilete pentru Steel

Program de finanţare

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

Status

Activ

Tipul de acţiune

RFCS Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 februarie 2024

Data limită

25 aprilie 2024 17:00 CET

RFCS-2024-JT-Big Bilete pentru Cărbune

Program de finanţare

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

Status

Activ

Tipul de acţiune

RFCS Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 februarie 2024

Data limită

25 aprilie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel lansează cereri anuale de propuneri, și anume 40 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării în colaborare și 71 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării pentru tehnologii inovatoare care conduc la proiecte de cercetare și producție de oțel cu emisii de carbon aproape zero (alocare anuală de 111 milioane EUR).

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Contact: RTD-STEEL-COAL@ec.europa.eu

 • Comisia Europeană este asistată de Comitetul pentru cărbune și oțel, de grupurile consultative pentru cărbune și oțel și de grupurile tehnice pentru cărbune și oțel.

Categorii tematice

 • Cercetare;
 • Energie.

Obiectivul general al programului

 • Programul de cercetare sprijină competitivitatea sectoarelor comunitare legate de industria cărbunelui și a oțelului. Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel este încorporat în domeniul politic, științific și obiectivele tehnologice ale Uniunii și completează activitățile desfășurate în statele membre și în cadrul programului-cadru existent al Uniunii pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative. FCCO asigură finanțarea cercetării, dezvoltării și inovării, atât în sectorul oțelului, cât și în sectorul cărbunelui, reunind parteneri industriali, IMM-uri, centre importante de cercetare și universități de pe întreg teritoriul UE, având ca scop dezvoltarea cunoștințelor și stimularea inovării în acest sector.

Obiective specifice

Obiective de cercetare pentru cărbune

 • Sprijinirea tranziției juste a sectorului cărbunelui și a regiunilor carbonifere;
 • Îmbunătățirea sănătății și siguranței în minele de cărbune în curs de închidere și în minele de cărbune exploatate anterior;
 • Reducerea la minimum a impactului asupra mediului al minelor de cărbune aflate în tranziție;

Obiective de cercetare pentru cărbune

 • Procese de producere și finisare a oțelului noi, durabile și cu emisii reduse de dioxid de carbon;
 • Clase avansate de oțel și aplicații;
 • Conservarea resurselor, protecția mediului și economia circulară;
 • Managementul forței de muncă (dezvoltarea și diseminarea competențelor pentru a ține pasul cu noile procese de producție a oțelului cu carbon aproape zero) și îmbunătățirea condițiilor de muncă (inclusiv sănătatea, securitatea și ergonomia la locul de muncă și în jurul acestuia).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Proiecte de cercetare;
 • Proiecte pilot;
 • Proiecte demonstrative;
 • Măsuri de acompaniere;
 • Acțiuni de sprijin și de pregătire.

Rezultatele programului

 • Sprijină competitivitatea și să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectoarelor comunitare legate de industria cărbunelui și oțelului.

Rata absorbție

Contribuția financiară totală maximă, exprimată ca procent din costurile eligibile este:

(a) pentru proiecte de cercetare până la 60 %;

(b) pentru proiecte pilot și proiecte demonstrative până la 50 %;

(c) pentru măsuri de însoțire, acțiuni de sprijin și de pregătire până la 100 %.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Orizont Europa;
 • Mecanismul pentru Interconectarea Europei;
 • LIFE;
 • Fondul pentru Inovare;
 • Fondurile Structurale și de Investiții Europene (FESI) – Programul Tranziție Justă.

C&I sprijină tranziția justă a minelor de cărbune care și-au încheiat activitatea sau a minelor de cărbune în proces de închidere și infrastructura aferentă (sinergie cu Programul Tranziție Justă).

În sinergie cu Orizont Europa sprijină activitățile de cercetare și inovare pentru a extinde și a accelera transformarea digitală și ecologică a industriei siderurgice din UE, în conformitate cu Pactul Verde European.

FCCO  va sprijini sectorul cărbunelui din UE. În sinergie cu Fondul de inovare, Programul Tranziție Justă și LIFE, printre altele, vor contribui la eliminarea treptată a cărbunelui, astfel încât nicio regiune să nu fie lăsată în urmă. Îmbunătățirea sănătății și siguranței și reducerea la minimum a impactului asupra mediului al minelor de cărbune în tranziție sunt cruciale.

Legislație

DECIZIA (UE) 2017/955 A CONSILIULUI din 29 mai 2017 de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0376&from=EN

Notificare

European Research Executive Agency

https://rea.ec.europa.eu/index_en

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent