Skip to main content

Fondul de Acțiune în domeniul Managementului Energiei Durabile

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

18.000.000 lei

Instituții implicate

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are rol în lansarea, evaluarea, selecţia, monitorizarea şi raportarea activităţilor din program
https://www.mlpda.ro/pages/fondulactiunedomeniulmanagementenergiedurabila

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are rol în contractare, verificarea conformităţii achiziţiilor publice şi efectuarea plăţilor.

Perioada de implementare

Termenul de depunere a dosarelor de finanțare: 31 decembrie 2020

Perioada de implementare: până la finalul anului 2025, cu încadrarea rambursărilor în termenul-limită de 1 septembrie 2025

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului îl reprezintă susţinerea managementului energiei durabile la nivelul localităţilor sărace/ subdezvoltate din România prin îmbunătăţirea infrastructurii la nivel local, precum şi sporirea capacităţii şi gradului de conştientizare cu privire la eficienţa energetică şi energia regenerabilă, pentru creşterea accesibilităţii la resurse şi a calităţii vieţii, pentru a promova dezvoltarea economică şi a oferi un răspuns la schimbările climatice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Reabilitarea termică a clădirilor publice;
 • Termoficare;
 • Furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă;
 • Iluminat public;
 • Transport public;
 • Planificare urbană.

Rata de cofinanțare

85% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul Operaţional Regional, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu oraşe smart şi prietenoase cu mediul;

 • Programul Operaţional Tranziţie Justă, care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse;

 • ElectricUp, program ce vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;

 • Fondul de mediu, ce susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului, precum promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic şi a infrastructurii aferente sau creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;

 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică, exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;

 • Interreg, al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă şi de găsi, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;

 • Fondul pentru inovare, ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;

 • Fondul de modernizare, ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică;

 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;

 • Fondul european pentru eficiență energetică, ce vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale, implicit transport curat;

 • Facilitatea Asistenţă Europeană pentru Energie Locală, ce oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul clădirilor şi transportului urban inovativ.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent