Skip to main content

Femeia antreprenor

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 1.000.000.000 lei.

Instituția finanțatoare

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului / Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Programul Femeia Antreprenor – MEEMA – Mediul de Afaceri (gov.ro)

Direcția generală care gestionează programul

Direcția Generală de Antreprenoriat și Programe IMM

Punctul național de contact

MAT/0219059

Obiectivul general al programului

Stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de către femei, promovarea unui sistem de informare și instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local.

Îmbunătățirea performanțelor economice ale IMM-urilor prin realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe:
– digitalizare;
– dezvoltare durabilă;
– inovare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

a) Echipamente tehnologice respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie
b) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
c) Mijloace de transport
d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
e) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;
f) Pachet digital (voucher de digitalizare),
g) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
h) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
i)Consultanță
j) Plăcuțe informative
k) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor

 

În cadrul programului nu sunt eligibile următoarele activități ale IMM-urilor aplicante:

 • intermedieri financiare și asigurări:
  • 641 Intermediere monetară;
  • 642 Activități ale holdingurilor;
  • 643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
  • 649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
  • 651 Activități de asigurări;
  • 652 Activități de reasigurare;
  • 653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
  • 661 Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
  • 662 Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
  • 663 Activități de administrare a fondurilor.
 • tranzacții imobiliare:
  • 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
  • 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  • 683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
  • 920 activități de jocuri de noroc și pariuri.
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
  • 110 Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
  • 1200 Fabricarea produselor din tutun;
  • 2540 Fabricarea armamentului și muniției;
  • 2051 Fabricarea explozivilor;
  • 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
  • 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
  • 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.
 • producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, precum și activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis, respectiv:

a) activități de pescuit și acvacultură, activități reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013:

 • 031 Pescuitul;
 • 032 Acvacultura.

b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013:

 • 011 Cultivarea plantelor nepermanente;
 • 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente;
 • 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
 • 014 Creșterea animalelor;
 • 015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
 • 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;
 • 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii.

c) activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:

 1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de operatorii economici respectivi;
 2. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).

d) activități legate de export, și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)

 • 051 Extracția cărbunelui superior;
 • 052 Extracția cărbunelui inferior;
 • 061 Extracția petrolului brut;
 • 062 Extracția gazelor naturale;
 • 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu;
 • 0892 Extracția turbei;
 • 091 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
 • 099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor.

g) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

Rata de cofinanțare

minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului

Rezultatele programului

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiari.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Complementaritate cu InvestEU pe finanțarea precoce a inițiativelor antreprenoriale.
 • Complementaritate cu PREIMM pe finanțarea a inițiativelor antreprenoriale cu credite de investiții.
 • Complementaritate cu Programul de Comert și Servicii de Piață pe finanțarea echipamentelor necesare desfășurării activităților în start-up-uri.

Rată absorție

> 90%.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent