Skip to main content

Asistență europeană pentru energie locală (ELENA)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

97.000.000 EUR

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Facilitatea Asistenţă Europeană pentru Energie Locală  este gestionată de:

Comisia Europeană

Banca Europeană pentru Investiţii
ELENA – European Local ENergy Assistance (eib.org)

Punctul Național de Contact

Nu are reprezentare în România.

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului este să ofere asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul clădirilor şi transportului urban inovativ.

Obiective specifice

Nu au fost prevăzute obiective specifice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Asistenţă pentru dezvoltare proiecte precum:

  • studii tehnice;
  • audituri energetice;
  • planuri de afaceri şi consultanţă financiară;
  • consultanţă juridică şi proceduri de achiziţie;
  • management de proiect.

*pentru investiţii în: eficientizare energetică a clădirilor, rețele de termoficare/ încălzire-răcire, integrarea surselor regenerabile de energie în mediul construit şi renovare, transport urban curat, iluminat public.

Rata de cofinanțare

Până la 90% din costurile de asistenţă tehnică/ dezvoltare proiecte (pentru investiții >30.000.000  euro)

Rezultatele programului

Nu au fost prevăzute rezultate.

Sinergii și complementarități cu alte programe

În corelare cu obiectivele privind eficiența energetică și energia regenerabilă în mediul urban, facilitatea Asistență Europeană pentru Energie Locală prezintă sinergii și complementarități cu:

• Programul Operațional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu orașe smart și prietenoase cu mediul;

• Programul Operațional Tranziție Justă Axa 2, care susține investiții în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse;

• Fondul de mediu, care susține proiecte și programe dedicate protecției mediului;

• Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile, care susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;

• Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acțiunilor legate de tranziția energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie, eficiența energetică a clădirilor;

• Interreg, al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă și de a găsi, prin acțiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;

• Fondul pentru inovare, care vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;

• InvestEU, care sprijină investiții în energie regenerabilă și eficiență energetică, inovarea și digitalizarea;

• Fondul european pentru eficiență energetică, care vizează investițiile de eficiență energetică și energie regenerabilă la scară mică, în special în mediul urban, promovate de autoritățile locale, implicit transport curat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent