Skip to main content

15 ianuarie 2024

Program Sănătate lansează în consultare publică Ghidul „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate” din cadrul Priorității 4: Investiții în infrastructuri spitalicești, FEDR  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, categoriile de solicitanți eligibili sunt menționați în Anexa 1  Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POIM conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat sprijinite prin POIM 2014-2020 în contextul apelului POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, după cum urmează:

  • instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii

și/sau

  • reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.”.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 19.535.949,08 euro, alocare disponibilă exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.

Ghidul solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/fluide-medicale-etapizate/

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email fluide.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent