Skip to main content

13 decembrie 2023

Program Sănătate lansează ghidul „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+ Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific ESO4.11.

În contextul prezentului apel sunt vizate acțiuni de tipul ex: formarea personalului implicat în programul de screening; dezvoltare/ actualizare/ suport în implementarea de ghiduri/ protocoale/ standarde etc./ criterii certificare servicii; crearea de parteneriate/ rețele de centre de expertiză/ centre de screening/ centru de referință, etc.

Apelul va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 18 decembrie 2023 – 09 februarie 2024.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 3.200.000 de euro.

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent