Skip to main content

14 noiembrie 2023

Program Sănătate lansează apelul „Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a lansat ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate”.

Tipurile de activități eligibile –

Activitate de bază – activitățile care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt cele care vizează construcția și dotarea spitalelor regionale de urgență respectiv:

  • lucrări de eficiență a resurselor9 pentru gestionarea eficientă a consumurilor de utilități publice la clădirile nou construite, inclusiv investiții în surse regenerabile pentru a obține energie verde necesară pentru consum propriu și, dacă este cazul, echipamente specifice pentru obținerea de energie verde în cogenerare;
  • dotare echipamente specifice pentru a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate – obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medicale, echipamente medicale; dotare ce vizează inclusiv echipamente pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice care conduc la modernizarea serviciului public de sănătate; în contextul prezentului apel de proiecte, prin dotare, se pot viza inclusiv echipamente și sisteme IT pentru digitalizare.

Activități de dotare cu echipamente

  • vizează achiziționarea de echipamente medicale și achiziționare de echipamente și sisteme de digitalizare care trebuie justificate din perspectiva activității desfășurate de unitatea sanitară, precum și a personalului medical și non medical necesar funcționării acestora. Achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp, a echipamentelor achiziționate. În sensul prezentului ghid, valoarea dotărilor include și valoarea estimată a lucrărilor necesare funcționării /autorizării acestora, acolo unde este cazul.

Investițiile în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate vor avea în vedere eficiența resurselor, nu numai eficiența energetică.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent