Skip to main content

16 iunie 2023

PR VEST relansează în consultare publică Ghidul „Eficiență energetică – clădiri rezidențiale”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, relansează în consultare publică cea de-a doua variantă draft a Ghidului solicitantului de finanțare aferent Intervenției regionale 3.1.A a PR Vest: Eficiență energetică – clădiri rezidențiale.

Vor fi 70,03 milioane euro disponibili și se vor lansa 6 apeluri de proiecte cu depunere la termen și alocări teritoriale diferite în cadrul acestei intervenții.

Obiectivul este îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban.

Vor fi finanțate următoarele tipologii de activități:

Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă ale clădirii;
Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii, respectiv instalații (de ex. sisteme de ventilare centralizată, instalaţia de distribuţie centralizată a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare etc.);
Utilizarea surselor regenerabile de energie, concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii – pentru părțile comune, fără a se urmări livrarea de energie în reţelele naţionale, integrate cu alte tipuri de acțiuni și într-un procent limitat;
Alte intervenții aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Ghidul publicat – https://adrvest.ro/ghidul-de-finantare-al-pr-vest-pentru-eficienta-energetica-cladiri-rezidentiale-relansat-in-consultare-publica/

Share:

asistent
Atlas - Asistent