Skip to main content

19 octombrie 2023

PR VEST publică corrigendum-urile pentru ghidurile de finanțare dedicate microîntreprinderilor

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a publicat în data de 18.10.2023:
Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, apelul de proiecte destinat producției;
• Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, apelul de proiecte serviciilor.

Una dintre principalele clarificări introduse de cele două corrigendum-uri se referă la mecanismul de contractare a proiectelor în cadrul celor două apeluri, conform căruia toate proiectele eligibile se vor contracta în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu condiția încadrării în alocarea apelului de proiecte. Corrigendum-urile introduc și o serie de detalieri și precizări suplimentare referitoare la prevederile ghidului solicitantului de finanțare, precum și completări ale unor anexe, dintre care amintim:
• Anexa 9_Indicatori, în cadrul căreia au fost incluse precizări suplimentare privind modalitatea de calcul a numărului mediu de locuri de muncă (ENI);
• Anexa 29_Raport de expertiză contabilă în cadrul căreia au fost introduse precizări clarificatoare pentru perioada de durabilitate a proiectului.

Ghidurile consolidate, anexele aferente și sintezele tuturor modificărilor pentru cele două apeluri de proiecte pot fi consultate aici.

Reamintim faptul că în cadrul acestei intervenții regionale pot fi depuse proiecte prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 de la data de 01.11.2023, ora 08:00 până la data de 01.12.2023, ora 08:00.

Modificările aduse prin acest corrigendum intră în vigoare de la data publicării acestuia pe site-ul programului – www.vest.ro și sunt aplicabile tuturor solicitanților de finanțare.

Share:

asistent
Atlas - Asistent