Skip to main content

07 mai 2024

PR Vest lansează Apelul 2 – „Mobilitate urbană sustenabilă”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat astăzi un nou apel de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. Este vorba de Intervenția Regională 4.1 – Mobilitate urbană sustenabilă – apelul 2 – competitiv, pentru care s-a publicat ghidul solicitantului de finanțare.
Vor fi disponibili pentru această intervenție peste 10 de milioane euro, sumă ce include alocarea din FEDR, alocarea de la bugetul de stat și contribuția proprie a fiecărui solicitant de finanțare, care trebuie să fie de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.
Pot depune proiecte administrațiile din municipiile și orașele Regiunii Vest, singure sau în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu consilii județene sau comune. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect este diferită în funcție de tipul unității adminstrativ-teritoriale, iar sumele se încadrează între 500.000 și 20 de milioane de euro.
Apelul de proiecte finanțează:

Investiții privind sistemele de transport public local de călători și sistemele pentru transport nemotorizat:
Construirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii de transport urban curate – linii de tramvai și troleibuz;
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat: piste de cicliști, inclusiv realizarea de parcări/stații pentru biciclete pe traseul acestora, trasee pietonale generate exclusiv de investițiile în infrastructura de transport public sau transport nemotorizat;
Achiziționarea materialului rulant;
Achiziționarea de troleibuze, autobuze, microbuze, de tipul ,,zero emisii”, pentru transport urban curat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi/ stații de încărcare pentru acestea: achiziția și instalarea stațiilor de încărcare, proiectare, asistență tehnică și lucrări de construcții pentru branșarea stațiilor de încărcare – în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001;
Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a altor mijloace de transport ecologice.

Alte activități integrate în cadrul celor privind sistemele de transport public local de călători și sistemele pentru transport nemotorizat, destinate reducerii emisiilor de CO2 și creșterii calității aerului în zona urbană:

Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management de trafic, management al flotei, care se adresează/sunt dedicate gestiunii călătorilor și managementului transportului public;
Achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii de transport public și a flotei mijloacelor de transport public;
Dezvoltarea unor soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră;
Dezvoltarea, extinderea, modernizarea, reconfigurarea stațiilor de transport public, inclusiv a stațiilor și conexiunilor inter-modale.

Alte tipuri de activități:

Măsuri de siguranță rutieră – road-safety și prioritizare a transportului public;
Măsuri de accesibilitate destinate tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu nevoi speciale;
Măsuri conexe de tipul: refacerea structurilor rutiere în zonele de racord la infrastructura existentă, iluminat public; rețele de utilități, inclusiv relocări ale acestora etc.;
Activități de promovare a mobilității urbane durabile: măsuri soft, campanii pentru promovarea transportului public și a deplasărilor cu bicicleta, promovarea siguranței rutiere în cadrul unor proiecte integrate, etc,

Perioada de depunere a proiectelor va începe la data de 07.05.2024, ora 12:00:00 și se va încheia la data de 07.11.2024, ora 12:00:00.
Ghidul final al solicitantului de finanțare însoțit de anexe aferent Intervenției regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă – apelul 2 poate fi consultat aici.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent