Skip to main content

24 aprilie 2024

PR SV Oltenia a lansat 10 apeluri de proiecte destinate incubatoarelor de afaceri, eficienței energetice clădirilor rezidențiale, clădirilor publice și iluminatului public, mobilității urbane sustenabile, drumurilor județene, grădinițelor, școlilor/învățământului liceal, universităților, dezvoltării urbane și turismului rural

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează ghidul pentru apelurile de proiecte etapizate (10) din POR 2014-2020, atribuite acțiunilor prevăzute prin PR SV Oltenia 2021-2027 după cum urmează: incubatoare de afaceri, eficiență energetică clădiri rezidențiale, clădiri publice și iluminat public, mobilitate urbană sustenabilă, drumuri județene, grădinițe, școli/învățământ liceal, universități, dezvoltare urbană și turism rural.

Data deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului aprobat: 24.04.2024. Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 08 mai 2024, ora 10:00 – 17 iunie 2024, ora 10:00.

În cadrul apelului de proiecte etapizate, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

Documentele pot fi consultate aici: 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent