Skip to main content

25 martie 2024

PR Sud-Vest Oltenia publică apelul de proiecte nr.2 pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre, apel dedicat orașelor

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, anunță lansarea apelului de proiecte nr.2 pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre, apel didicat orașelor.

Apelul este finanțat în cadrul Priorității 3: Eficiență energetică și infrastructură verde, Obiectivul Specific 2.7 – Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Se finanțează crearea/ extinderea/ modernizarea/ conservarea suprafeţelor verzi, prin mărirea suprafețelor sau înlocuirea porțiunilor degradate, măsuri de împădurire/ înverzire, amenajarea unor zone umede și implementarea unor sisteme de irigații.

Solicitanți eligibili:

primăriile de orașe;
parteneriate între primăriile din mediul urban și consiliile județene.

Alocarea financiară este de 20.209.694 euro, din care 17.178.240 de euro din FEDR și 3.031.454 de euro reprezintă contribuție națională, de la bugetul de stat și bugetul local.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. Finanțarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primul apel PRSVO/85/PRSVO_P3/OP2/RSO2.7/PRSVO_A21 în cadrul regiunii Sud Vest Oltenia și în limita sumelor ce rămân disponibile.

Data deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului aprobat: 25.03.2024. Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 08 aprilie 2024, ora 12:00 – 08 iulie 2024, ora 12:00.

Ghidul și anexele pot fi consultate AICI.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent