Skip to main content

08 martie 2024

PR Sud-Vest Oltenia lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare

Loading

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR) (i).

Apelul de proiecte este de tip competitiv și are o alocare financiară 25.550.000 euro. Ajutorul financiar nerambursabil: maximum 80% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acțiuni principale sprijinite în cadrul apelului:

Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale IMM-urilor, sprijinirea activităților de inovare aferente domeniilor de specializare inteligentă;
Activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate;
Achiziţionarea de active necorporale, servicii de cercetare.

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • microîntreprinderile;
  • întreprinderi mici;
  • întreprinderi mijlocii.

 

Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 500.000 euro (inclusiv TVA).

Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 2.500.000 euro (inclusiv TVA).

Perioada de consultare publică este 07.03-29.03.2024 . Așteptăm propunerile și observațiile voastre la adresa de e-mail office@adroltenia.ro!

Documentele pot fi consultate aici:

Ghidul Stimularea cererii întreprinderilor
Anexe Ghidul Stimularea cererii întreprinderilor

 

Sursa: aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent