Skip to main content

18 martie 2024

PR Sud – Vest Oltenia lansează în consultare publică două ghiduri ale solicitantului privind mediul rural

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027 lansează în consultare publică două ghiduri ale solicitantului:

1.Ghidul solicitantului – „Sprijin pentru dezvoltarea turismului în mediul rural”- apel de proiecte dedicat stațiunilor turistice din mediul rural, PR SV/ RURAL/1/7/5.2.A/2024, Prioritatea 7 – „Dezvoltare teritorială sustenabilă”, Obiectivul Specific 5.2. – „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane”.

Apelul de proiecte este de tip competitiv și are o alocare financiară 11.764.706 euro. Ajutorul financiar nerambursabil: maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acțiuni principale sprijinite în cadrul apelului:

Dezvoltarea infrastructurii publice de turism si activelor turistice publice in statiunile turistice din mediul rural;
amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice (complementar investitiei principale);
crearea şi extinderea infrastructurii publice de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat;
crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, reabilitarea trotuarelor, strazi locale;
crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;
construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară.
Tipuri de solicitanți eligibili:

unitatea administrativ-teritorială comuna;
unitatea administrativ-teritorială județ;
unități de cult care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri de patrimoniu in comunele -statiuni turistice;
parteneriate;
unități de cult;
autorităţi ale administraţiei publice centrale, muzee care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri de patrimoniu.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 4.000.000 de euro.


 

2. Ghidul solicitantului – „Sprijin pentru dezvoltare teritorială integrată”- Apel de proiecte dedicat patrimoniului cultural în mediul rural, PR SV/RURAL/1/7/5.2B/2024, Prioritatea 7 -„Dezvoltare teritorială sustenabilă”, Obiectivul Specific 5.2. – „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane”.

Apelul de proiecte este de tip competitiv și are o alocare financiară 11.764.706 euro. Ajutorul financiar nerambursabil: maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acțiuni principale sprijinite în cadrul apelului:

Protejarea si valorificarea patrimoniului cultural în zone rurale, prin:
restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO si patrimoniul cultural national (categoria A) din mediul rural;
dezvoltarea de infrastructuri publice pentru valorificarea monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO si patrimoniul cultural national (categoria A) din mediul rural (centre de informare, spatii pentru expunere, etc).
restaurarea, protecția, conservarea a plasticii fațadelor, picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas etc.;
restaurarea, protecția, conservarea unor dotări specifice, cu valoare de patrimoniu (de ex. mobilier specific, icoane, elemente de orfevrarie, fond carte veche etc.);
asigurarea iluminatului interior și exterior și a celui arhitectural, ca parte a activității de bază;
dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitalizarea acestuia;
infrastructura digitală interactivă pentru vizitatori.

Tipuri de solicitanți eligibili:

unitatea administrativ-teritorială comună,
unitatea administrativ-teritorială Județ,
unități de cult care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri de patrimoniu in comune,
parteneriate,
autorităţi ale administraţiei publice centrale, muzee care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri de patrimoniu,
organizaţii non-guvernamentale
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.500.000 de euro

Perioada de consultare publică este 18.03 – 09.04.2024. Așteptăm propunerile și observațiile voastre la adresa de e-mail office@adroltenia.ro!

 

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent