Skip to main content

30 octombrie 2023

PR Sud-Vest Oltenia a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri)

Loading

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri), Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Intervenția 2: Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale, etc) cu impact la nivel regional – A.Incubatoare de afaceri.
Apelul de proiecte este de tip competitiv și are o alocare financiară de 9.411.765 euro.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis:
• Investiții în crearea/modernizarea și extinderea capacităților de incubare și accelerare, inclusiv dotarea incubatorului de afaceri (Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional);
• Este eligibilă inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin „imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.
• Achizitia serviciilor specifice necesare în cadrul incubatoarelor de afaceri, altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații administratorului incubatorului/fondatorii incubatorului (Investiții finanțabile prin ajutor de minimis)

Tipuri de solicitanți eligibili:
1. Autorități ale administrației publice locale
2. Instituții sau consorții de instituții de învățământ superior acreditate
3. Institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare
4. Camere de comerț
5. Societăți (înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată), societăți cooperative (înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată);
6. Asociații și fundații
7. Patronate sau sindicate
8. Parteneriate între maxim două dintre entitățile menționate mai sus, din mediul urban sau din mediul rural și societatea de administrare a incubatorului de afaceri (se vor respecta prevederile art. 10 din Legea 102/2016);
9. Parteneriate între oricare din entitățile enumerate la pct. 1-7 și societatea de administrare a incubatorului de afaceri (se vor respecta prevederile art. 10 din Legea 102/2016).
Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și 1.500.000 euro.
Pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și maximum de 200.000 euro.
Consultarea publică se desfășoară în perioada 27.10. – 18.11.2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.
Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate AICI.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent