Skip to main content

12 februarie 2024

PR Sud – Vest Oltenia a lansat în consultare publică două ghiduri „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică două ghiduri din cadrul Priorității 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice:

Acțiunea 1.3 – Transfer tehnologic și inovare.
Acțiunea 1.1 – Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile.
Acțiunea 1.3 – Transfer tehnologic și inovare se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor, cu scopul de a încuraja interacțiunea acestora cu unități de cercetare. Intervențiile vor include procese de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice, cărora li se va acorda prioritate.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 15.348.235 euro.

Contribuția programului: 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în valoare maximă de 300.000 euro pe proiect, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice.

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii.

Acțiunea 1.1 – Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile urmărește să încurajeze interacțiunea instituţiilor de învăţământ superior și instituțiilor de cercetare-dezvoltare cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață.

În acest scop, vor fi constituite parteneriate între organizațiile de cercetare, mediul universitar/ academic/ autoritățile publice locale și întreprinderi/ grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 20.000.000 euro.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent