Skip to main content

11 martie 2024

PR Sud-Vest Olteania a modificat apelul de proiecte „Digitalizare în beneficiul cetățenilor”

Loading

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a publicat Corrigendum-ul nr. 1 pentru apelul de proiecte Digitalizare în beneficiul cetățenilor.

Art. 1 Prezentul Corrigendum se aplică la apelului lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 şi anume: ➢ Prioritatea 2, Operațiunea A –Digitalizare în beneficiul cetățenilor, cu numărul Cod SMI PRSVO/224/PRSVO_P2/OP1/RSO1.2/PRSVO_A9

Art 2. Se va completa/revizui – articolul 2 – din anexa Conditii specifice cu alin (3) si (4): (3) Prin exceptie de la prevederile art. 4, alin 1, din deciziile/contractele de finantare, in cazul cererilor de plata depuse in perioada de implementare pentru care beneficiarii nu au primit sumele necesare efectuarii platilor de la AM PR in perioada de implementare, beneficiarii vor putea efectua plata dupa sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai tarziu de 31.12.2029. Cererea de rambursare aferenta finala va fi depusa cu respectarea prevederilor art. 22, alin 10 din OUG 133/2021. (4) Beneficiarul are obligația de a realiza toate plățile aferente bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate în cadrul proiectului, prin virament bancar, cu exceptia costurilor de deplasare si cheltuielilor salariale.

Art 3. Se va modifica capitolul 3, subcapitolul 3.1 şi se va elimina precizarea “În cadrul acestui apel un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.”

Art.4. Se revizuieşte Macheta financiară prin introducerea a două noi foi de calcul: „EXPORT SMIS” şi „BUGET SINTETIC” în conformitate cu formatul prevăzut în Ordinul de Ministru 1777/2023.

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent