Skip to main content

05 martie 2024

PR Sud – Muntenia a modificat Ghidul „Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia” – Corrigendum 2

Loading

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a emis Corrigendum-ul numărul 2 pentru Ghidului Solicitantului „Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

Astfel, au fost făcute modificări ce vizează secțiunile 3.13 – Reguli privind ajutorul de stat, 8.4 – Evaluarea tehnică și financiară, 8.9.1 – Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, etc, conform Anexei 1 – Sinteza modificărilor – Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru RSO 1.3.A, parte integrantă din prezentul corrigendum.

Informații aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent