Skip to main content

01 septembrie 2023

PR Sud Muntenia lansează în consultare publică Ghidul specific pentru infrastructura verde-albastră

Loading

ADR Sud Muntenia lansează în consultare publică Ghidul „Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră”. 

 

Beneficiari eligibili:

  • UAT municipii reședință de județ/ municipii/ orașe/ județ/ comună din regiunea Sud-Muntenia;
  • Parteneriate între UAT municipii reședință de județ/ municipii/ orașe, în calitate de lider de parteneriat, și unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a acestora, în calitate de partener;
  • Parteneriate între UAT județ, în calitate de lider de parteneriat, și UAT din mediul rural, în calitate de partener.

 

Activități eligibile:

În cadrul prezentului apel sunt eligibile următoarele:

  • Realizarea/amenajarea de parcuri și grădini publice, inclusiv „parcuri de buzunar”, păduri urbane, grădini botanice, zone verzi existente care ar putea fi reabilitate ca IVA;
  • Sisteme durabile de drenaj la scară mică, inclusiv, dar fără a se limita la pavaje permeabile, acoperișuri și pereți verzi; câmpie mlăștinoasa, iazuri de retenție, zone umede construite folosind soluțiile bazate pe natură;
  • Colectarea apei pluviale și realizarea de bazine de retenție sau alte forme de stocare a apei pentru furnizarea de servicii ecosistemice;
  • Amenajarea terenurilor slab utilizate sau abandonate prin aducerea terenului la starea inițială în vederea refacerii ecosistemului sub formă de spații verzi naturale și semi-naturale (păduri, tufișuri, pajiști, zone umede (mlaștini), lacuri și râuri/pâraie, zone stâncoase etc.);
  • Împădurirea și reîmpădurirea zonelor expuse la alunecări de teren care înconjoară orașele și sunt localizate în intravilanul localităților;
  • Crearea de coridoare verzi – albastre prin reabilitarea, regularizarea, dragarea și amenajarea râurilor, lacurilor și canalelor, inclusiv a malurilor acestora în vederea utilizării durabile pentru pietoni, bicicliști, activități educaționale etc. și crearea spațiilor de biodiversitate;
  • Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent