Skip to main content

01 februarie 2024

PR Sud – Muntenia lansează apelul „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice”

Loading

Programul Regional Sud – Muntenia lansează apelul „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice”.

Bugetul total alocat este de 38.281.050 euro.

Activități Eligibile:

În cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate investițiile în clădirile publice în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor etc, precum și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul eficienței energetice) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.

Categorii de solicitanți eligibili
Instituții publice din subordinea Autorităților Publice Centrale: instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare).
Autoritățile și instituțiile publice locale – Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.
5.1.3. Categorii de parteneri eligibili

Instituții publice din subordinea Autorităților Publice Centrale: instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare).
Autoritățile și instituțiile publice locale – Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent