Skip to main content

04 iunie 2023

PR Sud-Muntenia, Consultare publică – Ghid „Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”

Loading

Acțiuni indicative
Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabiltare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joaca pentru copii, piețe agroalimentare, etc) prin demolarea clădirilor/structurilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială,modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc., plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video in spațiile publice, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.).
Activități conexe pe amplasamentul proiectului de regenerare urbană care constau în înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcări și căi de acces, modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (în situații excepționale, numai în masura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de regenerare urbană).
Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.
Investiții privind infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.
Activități de comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Calendar apel
Start consultare: 26.05.2023
Sfârșit consultare: 20.06.2023

Alocare financiară
Total: 34.069.772,96 €
FEDR: 28.959.307,00 €
Buget Național: 5.110.465,96 €

Tipul apelului
Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare
Urban/Rural

Potențiali aplicanți
UAT municipii (altele decât municipiile resedință de județ) din regiunea Sud-Muntenia.
UAT orașe din regiunea Sud-Muntenia.
Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale municipii (altele decât municipiile resedință de județ) din regiunea Sud-Muntenia și unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a acestora.
Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale orașe din regiunea Sud-Muntenia și unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a acestora.
Unitățile administrativ-teritoriale județ din regiunea Sud-Muntenia care au în proprietate sau în administrare imobile situate pe teritoriul MRJ.

Limite financiare
Valoarea minimă eligibilă: 100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă: 5.000.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă: 4.900.000,00 euro, echivalent în lei la cursul de schimb valutar InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Cofinanțare aplicant – Minim 2%.

Share:

asistent
Atlas - Asistent