Skip to main content

25 ianuarie 2024

PR Sud – Muntenia a publicat Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială

Loading

În data de 1 februarie 2024, ora 8:00, începe depunerea strategiilor pentru apelul „Strategii Integrate de Dezvoltare Teritorială”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. În vederea conformării cu regulamentele europene, în Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 dezvoltarea teritorială integrată se va finanța în baza existenței unor strategii integrate de dezvoltare teritorială.

Elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare teritorială (SIDT) reprezintă o etapă preliminară pentru a accesa finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în cadrul următoarelor obiective specifice:

➢ RSO2.7 – Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;

➢ RSO2.8 – Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon;

➢ RSO5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane;

➢ RSO5.2 Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane.

Strategiile Integrate de Dezvoltare Teritorială trebuie să fie coerente din punct de vedere strategic cu abordarea, viziunea și obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud-Muntenia 2021-2027, care poate fi consultată, împreună cu Ghidul practic pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare teritorială, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/program/static/60#sidtsm.

Ghidul apelului și anexele pot fi consultate în aceeași secțiune, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/program/static/60#apel-sidt.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent