Skip to main content

02 iulie 2024

PR Sud – Muntenia a lansat Ghidul „Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat marţi, 02 iulie 2024, apelul de proiecte destinat investiţiilor în operaţiuni de regenerare urbană din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”, Prioritatea 6 – O regiune atractivă, Obiectivul specific RSO5.2 – „Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane”, Operațiunea A – Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană.
Activităţi eligibile:

 • Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabiltare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joaca pentru copii, piețe agroalimentare, etc) prin demolarea clădirilor/structurilor  situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială,modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc., plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video in spațiile publice, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.).
 • Activități conexe pe amplasamentul proiectului de regenerare urbană care constau în înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcări și căi de acces, modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (în situații excepționale, numai în masura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de regenerare urbană).
 • Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.
 • Investiții privind infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.
 • Activități de comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Solicitanţi eligibili:

 • UAT municipii (altele decât municipiile resedință de județ) din regiunea Sud-Muntenia.
 • UAT orașe din regiunea Sud-Muntenia.
 • Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale municipii (altele decât municipiile resedință de județ) din regiunea Sud-Muntenia și unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a acestora.
 • Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale orașe din regiunea Sud-Muntenia și unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a acestora.
 • Unitățile administrativ-teritoriale județ din regiunea Sud-Muntenia care au în proprietate sau în administrare imobile situate pe teritoriul MRJ.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 34.069.772,96 euro din care:

 • FEDR – 28.959.307,00 euro;
 • Buget de Stat – 5.110.465,96 euro.

Perioada de depunere a proiectelor:

•          02.09.2024 ora 08:00;

•          03.03.2025 ora 14:00.

În cadrul prezentului apel alocările financiare sunt predefinite conform Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia nr. 12/19.12.2022.

Pregătirea cererilor de finanţare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului, 2021-2027.adrmuntenia.ro, întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul este de tip necompetitiv cu depunere continuă și cu termen limită de depunere 09 iulie 2026, ora 14:00.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid5652a–sprijin-acordat-municipiilor-altele-decat-municipiile-resedinta-de-/apel/101

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent