Skip to main content

02 iulie 2024

PR Sud-Muntenia a lansat Ghidul Solicitantului „Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat marţi, 02 iunie 2024, apelul de proiecte destinat investiţiilor în operaţiuni de regenerare urbană din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „ Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”, Prioritatea 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Specific RSO 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Operațiunea A – destinată municipiilor reşedinţă de judeţ şi zonele urbane funcţionale ale acestora.

Activităţi eligibile:

Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabiltare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare etc.) prin demolarea clădirilor/structurilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială, modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc., plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.).
Activități conexe pe amplasamentul proiectului de regenerare urbană care constau în înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcări și căi de acces, modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (în situații excepționale, numai în masura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de regenerare urbană).
Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.
Investiții privind infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.
Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală..

Solicitanţi eligibili:

Unităţi administrativ-teritoriale Municipii reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia;

Parteneriate între aceste entități, respectiv:

Parteneriate între UAT municipii reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia și UAT din zona urbană funcțională a acestora.

Liderul parteneriatului va fi reprezentat de UAT municipiu reședință de județ..

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 50.562.727,06 euro din care:

FEDR – 42.978.318 euro;
Buget de Stat – 7.584.409,06 euro.

Perioada de depunere a proiectelor:

• 09.07.2024 ora 08:00;

• 09.07.2026 ora 14:00.

În cadrul prezentului apel alocările financiare sunt predefinite conform Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia nr. 12/19.12.2022.

Pregătirea cererilor de finanţare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului, 2021-2027.adrmuntenia.ro, întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul este de tip necompetitiv cu depunere continuă și cu termen limită de depunere 09 iulie 2026, ora 14:00.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid5651a–sprijin-acordat-municipiilor-resedinta-de-judet-inclusiv-zonelor-ur/apel/99

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent