Skip to main content

09 aprilie 2024

PR Sud-Muntenia a lansat apelul „Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat luni, 8 aprilie 2024, apelul de proiecte destinat învățământului profesional, tehnic și educației adulților din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „ Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO 4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Operaţiunea C destinată învățământului profesional, tehnic și educației adulților.

În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate:

  • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ publice și a campusurilor școlare publice pentru formarea profesională prin învățământ profesional și tehnic (școli profesionale), învățământ dual public.
  • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii aferente centrelor regionale de formare profesională a adulților.
  • Dezvoltarea de aplicații și soluții în vederea digitalizarii procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;
  • Comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală;
  • Activitățile de tip FSE+, fiind activități conexe în cadrul proiectelor, menite să prevină segregarea școlară, care sunt favorabile incluziunii în educație, în special pentru elevii ce provin din grupurile marginalizate pe criterii de etnie, dizabilități și cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al părinților/familiilor.

 

Solicitanţi eligibili:

  • UAT-uri din regiunea Sud-Muntenia, din mediul urban și rural;
  • Instituții ale administrației publice locale aferente UAT-uri din regiunea Sud-Muntenia, din mediul urban și rural
  • Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale şi instituții ale administraţiei publice locale aferente UAT-urilor.  Liderul asociației va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială.
  • Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților.

Bugetul alocat apelului de proiecte 27.122.382,95 euro, din care:

•          FEDR – 13.013.319,34 euro;

•          Buget de Stat – 14.109.063,61 euro.

 

Perioada de depunere a proiectelor: 

•          07 iunie 2024, ora 08:00;

•          06 decembrie 2024, ora 12:00.

Pregătirea cererilor de finantare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul ehttp://PRSM/ID/4/5/4.2/C – Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (adrmuntenia.ro)ste de tip competitiv cu depunere continuă și cu termen limită de depunere 06 decembrie 2024, ora 12:00.

Mai multe detalii puteți afla aici și aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent