Skip to main content

05 februarie 2024

PR Sud-Est publică Corrigendum nr. 2 pentru Acțiunea 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidenţiale, 01.02.2024

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Actiunea 2.1 – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice)

Operațiunea A – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale,

în scopul clarificării și corelării continutului acestora, cu urmatoarele prevederi legale:

Hotărârea nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
Ordonanței de urgență nr. 113/14 decembrie 2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 – 2027;
Ordinul comun al Ministrului Invesțiilor şi Proiectelor Europene și al Ministrului Finanțelor nr. 4.013/5.316/2023 în vigoare de la 15 decembrie 2023 și a Instrucțiunii din 23 octombrie 2023 de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, în vigoare din 15.12.2023.

Ghidul solicitantului și anexele la acesta – versiunea 3 – pot fi accesate la adresa de mai jos:

Ghid 2.1.B Eficiența Energetică – Clădiri rezidenţiale – Corrigendum 2, 01.02.2024

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent