Skip to main content

27 decembrie 2023

PR Sud – Est lansează apelul 2.2 – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, apelul de proiecte pentru Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectivul Specific 2.4 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice, Acțiunea 2.2 – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Aceasta actiune este considerată strategica în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, avand in vedere potenţialul seismic ridicat al teritoriului regiunii si numărul mare de clădiri cu risc seismic ridicat.

Pentru atingerea Obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică;
elaborarea documentatiei tehnice având în vedere atât consolidarea sesmică, cât și eficientizarea energetică, audit energetic ex-ante/post intervenție;
consolidare structurală, conform expertizelor tehnice şi ţinând cont de viabilitatea economică a soluțiilor propuse.
În cadrul aceluiași proiect (pentru care activitatea principală vizează consolidarea clădirilor) se vor putea finanța și lucrări auxiliare care cuprind:

lucrări de creștere a eficienței energetice (componentă obligatorie) și alte activități auxiliare care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază.
Zona geografică vizată de apelul de proiecte este zona urbana si non-urbană din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu exceptia arealul aferent ITI Delta Dunarii.

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.2/1/2023 (FEDR + BS) este de 96.064.106 Euro, din care 81.654.490 euro FEDR și 14.409.616 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului), din care:

alocarea indicativă pentru fiecare din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați şi Vrancea este de 18.363.416,20 euro (FEDR+BS), din care 15.608.903,75 euro FEDR şi 2.754.512,45 euro contribuția națională (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în bugetul alocat ITI Delta Dunării);
alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte din arealul ITI Delta Dunării) alocarea este de 247.025 euro (FEDR+BS), din care 3.609.971,25 euro FEDR si 637.053,75 euro contribuția națională.

Solicitanți eligibili sunt:

Autoritățile și instituțiile publice locale
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
Consorţiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Informații suplimentare aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent