Skip to main content

28 februarie 2024

PR Sud – Est a modifcat Ghidurile pentru eficiență energetică și drumuri județene

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte Cod PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Obiectiv Specific 3.2 – Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Actiunea 4.1 – Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la  rețeaua TEN-T

În scopul clarificării și corelării continutului acestora, cu urmatoarele prevederi legale:

  • Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 457/15.02.2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr.2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art.7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.

Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare.

Ghidul solicitantului și anexele la acesta – versiunea 4 – pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 4.1. – Drumuri județene – Corrigendum 3, 27.02.2024

Informații aici.


Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Operațiunea A – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale,

în scopul clarificării și corelării continutului acestora, cu urmatoarele prevederi legale:

  • Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 457/15.02.2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr.2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art.7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027

Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare.

Ghidul solicitantului și anexele la acesta – versiunea 4 – pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 2.1.A Eficiența Energetică – Clădiri rezidenţiale – Corrigendum 3, 27.02.2024

Informații aici.


Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Operațiunea B – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric,

în scopul clarificării și corelării continutului acestora, cu urmatoarele prevederi legale:

  • Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 457/15.02.2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr.2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art.7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.

Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare.

Ghidul solicitantului și anexele la acesta – versiunea 4 – pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 2.1.B Eficiența Energetică – Clădiri publice – Corrigendum 3, 27.02.2024

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent