Skip to main content

25 aprilie 2024

PR Sud-Est a emis Corrigendumul nr. 1 pentru apelul „Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/5.4/1/2023  PRSE/128/PRSE_P5/OP4/RSO4.2/PRSE_A19

În scopul clarificării și corelării continutului acestora, cu urmatoarele prevederi legale:

  • Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 457/15.02.2024 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art.7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027
  • Ordonanței de urgență nr. 113/14 decembrie 2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 – 2027;
  • Ordinul comun al Ministrului Invesțiilor şi Proiectelor Europene și al Ministrului Finanțelor nr. 4.013/5.316/2023 în vigoare de la 15 decembrie 2023 și a Instrucțiunii din 23 octombrie 2023 de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, în vigoare din 15.12.2023.

Menționăm că actualizarea cererilor de finanțare și a anexelor acestora, ca urmare a modificărilor generate de prezentul Corrigendum, vor face obiectul unor clarificări în etapele de evaluare, selecție și contractare.

Ghidul solicitantului și anexele la acesta – versiunea 2 – pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 5.4 – Învățământ Universitar – Corrigendum 1, 23.04.2024

Mai multe informații aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent