Skip to main content

16 august 2023

PR Nord – Vest – Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea competitivității IMM-urilor

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat în data de 10 și 11 august apeluri privind dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea competitivității IMM-urilor.

 

1.PR Nord – Vest lansează apelul de proiecte 622.A – „Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice) inclusiv în sistemul dual”

A. Activități eligibile

Se va finanța construcția, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic (licee tehnologice), inclusiv în sistem dual.

Dotarea infrastructurii educaționale, inclusiv dotarea atelierelor școlare cu echipamente didactice, aparatură pentru practica elevilor, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor de sport, îmbunătățirea condițiilor de cazare pentru elevi sunt eligibile numai împreună cu una din activitățile de construire, reabilitare, modernizare sau extindere.

B. Activități eligibile conexe

În rândul ACTIVITĂȚILOR ELIGIBILE CONEXE sunt incluse construcțiile și instalațiile conexe investiției de bază. Sunt cuprinse activitățile aferente unui obiect conex obiectivului de investiție cuprinzând lucrări pentru: reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic (licee tehnologice), inclusiv în sistemul dual, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului.

Beneficiari eligibili – Instituție de învățământ superior acreditată.

Informații suplimentare aici și aici.


 

2.  PR Nord – Vest 131.D – lansează apelul de proiecte „Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate”

Activități Eligibile:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM- urilor;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne- brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;
 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească valorificării rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri.

 

Beneficiari eligibili – Întreprindere mică, Întreprindere mijlocie, Microîntreprindere

Informații suplimentare aici și aici.


 

3. PR Nord – Vest lansează apelul de proiecte 131.C – „Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie”

A. Activități eligibile

Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul:

 • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
 • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
 • Utilaje și instalații de transport și ridicat;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.

Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

B. Activități eligibile conexe

În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

 

Beneficiari eligibili – Întreprindere mică, Întreprindere mijlocie, Microîntreprindere

Informații suplimentare aici și aici.


 

4. PR Nord – Vest lansează apelul de proiecte 131.B – „Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”

A. Activități eligibile

Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul:

 • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
 • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
 • Utilaje și instalații de transport și ridicat;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.

Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

 

B. Activități eligibile conexe

În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

 

Beneficiari eligibili – Întreprindere mică, Întreprindere mijlocie, Microîntreprindere

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent