Skip to main content

30 ianuarie 2024

PR Nord-Vest publică CORRIGENDUM-uri pentru Ghidurile Solicitantului aferente celor publicate până la 29 ianuarie 2024

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord Vest 2021 2027 (REGIO Nord Vest), aprobă conform Deciziilor Șefului AM PR Nord Vest 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 din 29.01.2024

Având în vedere că:

În 23 octombrie 2023 au fost emise instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, aprobate prin ORDINUL nr. 4.013/5.316/2023.
A fost emis Ordinul nr. 5744 din 6 noiembrie 2023 privind reglementarea utilizării Manualului de Identitate Vizuală .
S-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor sau de a le pune în acord cu legislația națională;

Este necesară modificarea prin corrigendum a tuturor Ghidurilor Solicitantului publicate până la această dată cu scopul introducerii anexelor 1 și 3 din instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 care prevede la art. 6 că Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1 și 3 în Ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională.

Modificarea propusă prin Ordinul nr. 5744 din 6 noiembrie 2023 are rol de clarificare în condițiile în care de la momentul publicării ghidurilor finale/lansării apelurilor și până în prezent s-au clarificat aspectele cu privire la Manualul de Identitate Vizuală care trebuie respectat de către beneficiar.

Alte modificări vizează Grila de verificare a elibigilității cererilor de finanțare, Declarația Unică, Declarația privind eligibilitatea TVA, Matricea de corelare a bugetului proiectului cu Devizul General al investiției respectiv Contractul de Finanțare.

 

CORRIGENDUM-urile, Ghidurile Solicitantului – consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de aici.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent