Skip to main content

20 decembrie 2023

PR Nord-Vest publică Corrigendum Nr.3 pentru Ghidurile Solicitantului 711 și 721 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (URBAN și RURAL)

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite un set de CORRIGENDUM-URI pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte PRNV/2023/711/1 și PRNV/2023/721/1.

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 711 – PRNV/2023/711/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (URBAN)

Acest Corrigendum modifică și completează următorul capitol din Ghidul Solicitantului 711:

3.4 Rata de cofinanțare

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 721 – PRNV/2023/721/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (RURAL)

Acest Corrigendum modifică și completează următorul capitol din Ghidul Solicitantului 721:

3.4 Rata de cofinanțare

Corrigendum-urile, ghidurile consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

Ghidul Solicitantului Corrigendum 3 – PRNV/2023/711/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (URBAN)
Ghidul Solicitantului Corrigendum 3 – PRNV/2023/721/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (RURAL)

Prevederile deciziilor intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-urilor și ale ghidurilor consolidate pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro la secțiunea specifică apelului de proiecte.

Sursa: aici, aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent