Skip to main content

10 iunie 2024

PR Nord-Vest publică CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.3 pentru Ghidul Solicitantului 132.A.2, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare a Ghidului Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/132.A.2/1 – din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului;
– a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent, se modifică Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților
5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
Se modifică Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.
Se modifică Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară.
Se modifică Anexa III.1 – Declarația Unică.
Se modifică Anexa III.3 – Plan de afaceri.
Se modifică Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat.
Se modifică Anexa VI – Matricea de corelare
Se modifică Anexa VII – Instrucțiuni de completare în MySMIS2021 a Cererii de Finanțare aferentă apelului de proiecte.
Se modifică Anexa VIII – Contractul de finanțare.

Modificările realizate sunt prezentate detaliat și comparativ în cadrul anexei Sinteză corrigendum.

Anexa Sinteză corrigendum face parte integrantă din prezentul corrigendum.

Sinteză CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidului Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent