Skip to main content

07 iunie 2024

PR Nord-Vest publică Corrigendum 6 pentru Ghidul Solicitantului 311.A – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.6 pentru Ghidul Solicitantului 311.A, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 6 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 311.A – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

Respectarea prevederilor Regulamentul (UE) nr. 2831/2023 din 13 decembrie 2023 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 15 decembrie 2023;
Actualizarea Schemei de ajutor de minimis „Eficiență energetică în sector rezidențial, schemă dedicată IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest” din data de 23.05.2024;
A fost necesară corectarea unor erori materiale și corelarea din cadrul Ghidului Solicitantului și anexelor aferente cu schema de ajutor de minimis actualizată;
s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Se modifică Ghidul Solicitantului 311.A, capitolele:

1.3. Glosar;
3.3.Bugetul alocat apelului de proiecte;
3.4. Rata de cofinanțare;
3.13. Reguli privind ajutorul de stat ;
3.18. Caracterul durabil al proiectului;
4.1.Data deschiderii apelului de proiecte 29 IULIE 2024;
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor ;
4.3.1.Data și ora începerii depunerii de proiecte 29 IULIE 2024;
4.3.2.Data și ora închiderii apelului de proiecte 28 MARTIE 2025;
5.1.1.Cerințe privind eligibilitatea solicitanților;
5.1.3.Categorii de parteneri eligibili;
5.1.4.Reguli și cerințe privind parteneriatul;
5.2.4. Activități neeligibile;
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor;
5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile;
5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile;
5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte;
5.4.Valoarea minimă și maximă eligibilă;
7.2.Limba utilizată în completarea cererii de finanțare;
7.4.Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii;
7.6.Anexe și documente obligatorii la momentul contractării;
8.4.Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară;
8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;
14. Anexe.

 

Sinteză CORRIGENDUM nr. 6 pentru Ghidului Solicitantului 311.A – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

 

Sursa: aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent