Skip to main content

19 septembrie 2023

PR Nord – Vest modifică ghidul 714.C – Centre multifuncționale

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte 714.C.

Scopul acestui corrigendum este corectarea unei erori materiale:
Din cadrul Ghidului Solicitantului, capitolul 8.6 Aplicarea pragului de excelență și
Din cadrul Anexei II – Grila de evaluare tehnică și financiară, Criterul 2 – Maturitatea Proiectului și Sub-criteriul 3.1 Calitatea/ coerența documentaţiei tehnico-economice Faza SF /DALI /PT/Studiu de oportunitate punctul d).

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-umului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent