Skip to main content

19 iunie 2024

PR Nord-Vest lansează în consultare publică „Condițiile de acordare a sprijinului financiar în cadrul apelului de proiecte din cadrul priorității de Asistență Tehnică”

Loading

Intervențiile în domeniul Asistenței Tehnice vor fi direcționate către:

Asigurarea funcționării sistemului de management;
Consolidarea capacităților AM și CM, beneficiari și parteneri relevanți;
Asigurarea evaluării și a studiilor necesare programului, colectarea datelor pentru o bună implementare a programului și pregătirea următoarei perioade de programare;
Sprijinirea activităților privind închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020;
Desfășurarea activităților de informare și comunicare privind PR NV 2021-2027.

Principalele categorii de grupuri țintă beneficiare ale proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt:

  • Personalul AM PR NV 2021-2027 și personalul necesar închiderii POR 2014-2020;
  • Beneficiarii PR NV 2021-2027;
  • Potențialii beneficiari ai PR NV 2021-2027;
  • CM PR NV 2021-2027 și grupurile de lucru.

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data lansării, până în data de 29 iunie 2024.

Consultare Publică pentru „Condițiile de acordare a sprijinului financiar în cadrul apelului de proiecte din cadrul priorității de Asistență Tehnică”

Mai multe informații și detalii găsiți aici.

Pentru observații și/sau sesizări, vă rugăm să folosiți formularul disponibil la adresa: https://regionordvest.ro/consultare/.

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent