Skip to main content

28 august 2023

PR Nord – Vest lansează Ghidul Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Loading

În data de 25 august 2023, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat Ghidul Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 25 septembrie 2023, ora 10:00 – 23 martie 2024, ora 10:00.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE aferente acestui apel de proiecte constau în:

  • Activități de CDI, cercetare contractuală, achiziția de cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină;
  • Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate, derulate de IMM-uri, sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, având ca scop punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0).

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

  • Activități legate de obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale;
  • Activități care presupun detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membrii ai personalului;
  • Activități de achiziționare de servicii de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de infrastructuri de testare și experimentare sau clustere de inovare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm click aici și aici.

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent